Informatie over toekomst dierhouderij en buitengebied

Actueel

De provincie ondersteunt individuele veehouders met een set van maatregelen om de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen. Lees hier de mogelijkheden.

Businesscase intensieve dierhouderij

Met de businesscase Transitie (intensieve) dierhouderij is onderzocht wat de beste plek voor de intensieve dierhouderij in de gemeente Reusel-De Mierden is. Hiervoor is samengewerkt met inwoners uit onze gemeente en met experts van verschillende organisaties. De resultaten zijn overgenomen in de Omgevingsvisie 2018.

Transitieteam

Het transitieteam (intensieve) dierhouderij is een samenwerking tussen de gemeente Reusel-De Mierden en Provincie Noord-Brabant. Het transitieteam werkt met diverse partijen samen om knelpunten op te lossen, samenhang tussen diverse onderdelen te waarborgen en te zorgen dat alle belangen meegenomen worden. 

Aanleiding en aanpak

Het buitengebied van Reusel-De Mierden is een plek waar veel functies samenkomen. Er wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd in een variëteit aan landschappen en natuur. De dierhouderij speelt een grote rol in het buitengebied.

De Beweging

De Beweging’ is een groep van ongeveer 20 mensen, afkomstig uit de gemeente, met verschillende achtergronden. Zij voeren gesprekken  over de toekomst van de (intensieve) dierhouderij in Reusel-De Mierden. 

Bestemmingsplannen

De keuzes die worden gemaakt over de invulling van het buitengebied, worden vertaald in het bestemmingsplan Buitengebied. Hierin staat wat de bestemming van grond is (denk bijvoorbeeld aan wonen, bedrijven, horeca en natuur) en welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Een bestemmingsplan is juridisch bindend.

> meer over bestemmingsplannen

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijke strategie voor de hele gemeente met als doel om het leefmilieu van de gemeente substantieel te verbeteren. De omgevingsvisie richt zich hiervoor onder andere op de (intensieve) dierhouderij, natuurontwikkeling, recreatie, economische ontwikkeling, woningbouw, verkeer en water.  

> Meer over de omgevingsvisie

Cijfers en achtergronden

Lees hier een selectie van de relevante achtergrondinformatie en onderzoeken rond de intensieve dierhouderij. Gebaseerd op onderzoeken van de gemeente of derden zoals het belevingsonderzoek en het VGO-onderzoek.