Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijke strategie voor de hele gemeente met als doel om het leefmilieu van de gemeente substantieel te verbeteren. De omgevingsvisie richt zich hiervoor onder andere op de (intensieve) dierhouderij, natuurontwikkeling, recreatie, economische ontwikkeling, woningbouw, verkeer en water.  

> Meer over de omgevingsvisie