Omgevingsvisie


 

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijke strategie van de gemeente om het leefmilieu te verbeteren. De omgevingsvisie richt zich onder andere op (intensieve) dierhouderij, natuurontwikkeling, recreatie, economische ontwikkeling, woningbouw, verkeer en water.