Informatie over toekomst dierhouderij en buitengebied


 

Actueel

De provincie ondersteunt individuele veehouders met een set van maatregelen om de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen.

Businesscase

Met de businesscase 'Transitie (intensieve) dierhouderij' is onderzocht wat de beste plek is voor de intensieve dierhouderij in de gemeente. Hiervoor is samengewerkt met inwoners en experts. De resultaten zijn overgenomen in de omgevingsvisie 2018.

Transitieteam

Het transitieteam (intensieve) dierhouderij is een samenwerking tussen gemeente en provincie. Het team werkt met diverse partijen samen om knelpunten op te lossen, samenhang te waarborgen en te zorgen dat alle belangen worden meegenomen. 

Aanleiding en aanpak

Het buitengebied van de gemeente is een plek waar veel functies samenkomen: wonen, werken en recreƫren. De dierhouderij speelt een grote rol in het buitengebied.

De Beweging

De Beweging is een groep van ongeveer 20 mensen, afkomstig uit de gemeente, met verschillende achtergronden. Zij voeren gesprekken over de toekomst van de (intensieve) dierhouderij in in de gemeente. 

Bestemmingsplannen

De keuzes die worden gemaakt over de invulling van het buitengebied, worden vertaald in het bestemmingsplan buitengebied. Hierin staat wat de bestemming van grond is en welke regels er gelden.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijke strategie van de gemeente om het leefmilieu te verbeteren. De omgevingsvisie richt zich onder andere op (intensieve) dierhouderij, natuurontwikkeling, recreatie, economische ontwikkeling, woningbouw, verkeer en water.  

Cijfers en achtergronden

Lees hier achtergrondinformatie en onderzoeken rond (intensieve) dierhouderij. Gebaseerd op onderzoeken van de gemeente of derden, zoals het belevingsonderzoek en het VGO-onderzoek.