Kerkekkers (Hulsel)

Woonrijp maken Kerkekkers te Hulsel

Gemeente Reusel-De Mierden start binnenkort met het woonrijp maken van Kerkekkers in Hulsel.

De algemene openbare ruimte wordt aangepast van een tijdelijke inrichting (de huidige situatie) naar de definitieve inrichting. Dit houdt concreet in: opnieuw bestraten van de rijbaan, aanleggen van voetpaden, aanbrengen van parkeervakken, bomen en hagen planten en lichtmasten plaatsen.

Planning

Als het winterweer het toelaat, start aannemer Heijmans op maandag 4 februari. Tijdens de werkzaamheden is het doel om alle omwonenden zo bereikbaar mogelijk te houden en de overlast tot een minimum te beperken. Daarom worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Meer informatie daarover vindt u onder het kopje 'Uitvoering & fasering' hieronder. 

Bij het aanbrengen van een nieuwe verharding in uw straat, attenderen wij u erop dat deze werkzaamheden gedurende een beperkte periode, altijd enige overlast veroorzaken. Wij gaan, samen met de aannemer, ons uiterste best doen deze overlast tot een minimum te beperken. We proberen de uitvoeringsperiode zo kort mogelijk te houden en goed te communiceren met de omwonenden. Ook  hopen we op uw medewerking te kunnen rekenen tijdens de werkzaamheden, bijvoorbeeld wat betreft het vrijhouden van de werklocatie; geparkeerde auto’s e.d. kunnen de werkzaamheden belemmeren. De contactgegevens van de aannemer worden binnenkort gecommuniceerd met eenieder, deze is tevens aanspreekpunt vanuit de uitvoerende partij.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en begrip.

Contact tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden worden vanuit gemeente Reusel-De Mierden begeleid door Patrick van der Heijden. Hij is tijdens de werkzaamheden bereikbaar op het telefoonnummer: 06 - 53 91 18 83.