meer informatie over het bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan?

Wanneer u gaat bouwen, ingrijpend gaat verbouwen of een bedrijf gaat beginnen,heeft u een omgevingsvergunning nodig. Die omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente regels vastlegt voor het gebruik van het grondgebied. In het bestemmingsplan staat waar, wat en hoe gebouwd mag worden en hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. Met bestemmingen voor bijvoorbeeld wonen, winkels, bedrijven, wegen, bos en groen, weet iedereen precies wat er op gronden toegestaan is en wat niet. Ook wordt in het bestemmingsplan bepaald aan welke bouw- en gebruiksregels moet worden voldaan.

De gemeente toetst uw (ver)bouwplan aan het bestemmingsplan. Als een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, dan moet de gemeente de omgevingsvergunning weigeren, tenzij afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is. Toetsing aan het bestemmingsplan vindt ook plaats als een bedrijf wilt vestigen.

Het bestemmingsplan is het belangrijkste gemeentelijke ruimtelijke plan. Andere gemeentelijk ruimtelijke plannen zijn wijzigingsplannen, structuurvisie of projectbesluiten.

Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

  • De toelichting is, naast een beschrijving van de ruimtelijke kwaliteiten van een gebied, een inventarisatie van de karakteristieken en historische gegevens van een gebied, en een soort van verantwoording over de gekozen bestemmingen.
  • De regels vertellen wat er gebouwd mag worden en hoe groot de gebouwen mogen worden. Hierin staat ook waar de gebouwen en gronden voor gebruikt mogen worden.
  • Op de verbeelding staan de bestemmingen (bijvoorbeeld: wonen, bedrijven of groen) met de diverse kleuren en legenda aangegeven.

De regels en de verbeelding zijn de belangrijkste onderdelen van het bestemmingsplan. Ze geven samen aan wat wel en wat niet is toegestaan.

De gemeente is op basis van de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor het gehele grondgebied van de gemeente bestemmingsplannen te maken en deze actueel te houden. Ook de provincie en het Rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze noemen we dan inpassingsplannen. Deze inpassingsplannen kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.