meer informatie over het wijzigen van een bestemmingsplan

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Dat kan op de volgende twee manieren:

  • door het toepassen van een wijzigings-of uitwerkingsbevoegdheid;
  • door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.

Wijzigingsplan

Vaak zit in een bestemmingsplan een wijzigings-of uitwerkingsbevoegdheid. Bijvoorbeeld voor het splitsen van een woonboerderij of het wijzigen van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Als uw plan aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u vragen of het college van burgemeester en wethouders akkoord wil gaan met een wijzigingsplan. Dit wijzigingsplan moet u zelf (laten) opstellen en alle onderzoeken moet u zelf (laten) uitvoeren.

Nieuw bestemmingsplan

Als het bestemmingsplan geen wijzigings-of uitwerkingsbevoegdheid bevat, maar de gemeente is wel bereid om medewerking te verlenen aan uw plannen, dan kan dat via een nieuw bestemmingsplan. U moet hiervoor zelf een bestemmingsplan (laten) opstellen en alle onderzoeken (laten) uitvoeren.

De procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan leest u hier.

Let op: is het bestemmingsplan gewijzigd of is er een nieuw bestemmingsplan vastgesteld en wilt u daarna gaan (ver)bouwen? Dan heeft u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

Eerst principeverzoek indienen

Als u wilt weten of de gemeente bereid is om het bestemmingsplan te wijzigen of een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, dan raden wij u aan eerst een principeverzoek in te dienen. Hiermee krijgt u op voorhand inzicht in de voorwaarden voor de wijzing. Ook voorkomt u dat u al een wijzigings- of bestemmingsplan laat opstellen en onderzoeken laat uitvoeren, terwijl u nog niet weet of de gemeente wel medewerking wil verlenen.