Meer over De Beweging

Begin 2016 heeft de toenmalige burgemeester Nuijten een groep mensen uit de gemeenschap gevraagd met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de dierhouderij in Reusel-De Mierden. De gedachte hierbij was om te kijken of de tegenstrijdige visies op dit onderwerp gevat konden worden in één gezamenlijke opvatting voor de toekomst. Geen gemakkelijke opgave, wetende dat over de dierhouderij doorgaans nogal polariserend gesproken wordt.

Van gedeelde opvatting naar manifest

Op het verzoek van de gemeente zijn vijftien mensen uit de gemeenschap op persoonlijke titel met elkaar in gesprek gegaan. Boeren, burgers en bestuurders die samen De Beweging vormden en die hun eigen agenda bepaalden. Geen sturing vanuit de gemeente. Spannend, maar al gauw bleek dat, al luisterende naar elkaar, er veel overeenkomsten waren. Na vijf bijeenkomsten ontstond een gezamenlijke opvatting over de toekomst van de dierhouderij. Deze opvatting is opgeschreven in een Manifest en is eind 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad omarmde het Manifest unaniem en was lovend over het initiatief. Ze gaf ook aan dat het Manifest als uitgangspunt moet dienen voor de gemeentelijke spelregels met betrekking tot de ontwikkelingen in de dierhouderij. Een mooi resultaat!

Toekomstmakers

Deze manier van samenwerken is de jonge boeren die hebben deelgenomen aan De Beweging goed bevallen. Ze werken al een tijd samen en willen hier verder mee gaan. Gesprekken voeren met hun collega-boeren en mensen uit de gemeenschap is iets wat de jonge boeren verder oppakken. Zij zijn er van overtuigd dat alleen door het gesprek aan te gaan en samen in actie te komen, er gezamenlijk aan een veehouderij wordt gewerkt waar iedereen trots op is. De komende periode zullen zij verschillende inspirerende activiteiten organiseren, die het mogelijk maken samen stil te staan bij dit belangrijke thema.