Meer over het transitieteam

In 2017 is het transitieteam gestart als intensieve samenwerking tussen de gemeente en de provincie Noord-Brabant. Beide organisaties zijn met menskracht vertegenwoordigd in dit team. Het doel van het transitieteam is om samen met belanghebbenden te zorgen voor een goede balans in het buitengebied. Hiervoor werken we aan het herstel van vertrouwen tussen gemeente, agrarisch ondernemers en inwoners en nemen we onrust weg.

Het transitieteam werkt daarnaast samen met partijen die een relatie hebben met de intensieve dierhouderij. Denk aan artsen en GGD Brabant-Zuidoost, kennisinstellingen als Wageningen University & Research (WUR), TU Eindhoven en HAS den Bosch, agrarisch ondernemers en ZLTO, inwoners uit de gemeente, Groen Kempenland en BMF. Samen werken we op verschillende manieren aan het versterken van een prettig leefklimaat, een toekomstbestendige sector en een samenleving die vertrouwen heeft in elkaar.

Het transitieteam is feitelijk een bijzonder ambassadeurschap in het kader van ‘Samen Doen’ gericht op de intensieve dierhouderij. We staan niet aan de lat om een nieuw beleidsstuk of nieuwe regelgeving te schrijven, maar zorgen dat de stukken die geschreven worden passen bij de behoefte van de belanghebbenden. Onze inzet in 2018 hebben wij in een roadmap beschreven.

Lees de roadmap

Heeft u vragen aan of ideeën voor het transitieteam, neem dan contact op met Sandra Borremans (projectleider transitie intensieve dierhouderij en buitengebied) via s.borremans@reuseldemierden.nl of 0497 - 650 650.