Erfgoedverordening

eze verordening vormt de basis voor de gemeentelijke monumentenzorg. Hierin is bepaald hoe de aanwijzing van gemeentelijke monumenten geregeld is, voor wijzigingen en sloop van monumenten een omgevingsvergunning is vereist, wanneer een archeologische rapportage gemaakt moet worden en waar opgravingen aan moeten voldoen.

Bekijk hier de erfgoedverordening van gemeente Reusel-De Mierden