Rijksmonumenten

Een rijksmonument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid is aangewezen om te worden beschermd. De monumentale waarde van deze panden kan als nationaal belang worden beschouwd. Op deze Wikipedia-pagina vindt u een overzicht van de rijksmonumenten.

Erfgoed en monumenten krijgen ook aandacht binnen ons cultuurbeleid. Bekijk hier "Verbinden door cultuur, Cultuurbeleid Reusel-De Mierden 2014-2018".