Netwerken

 • Algemeen

  • Business Compass (Brainport)

   In de Brainport regio is een groot aantal initiatieven dat ondersteuning biedt aan (innovatieve) MKB-ondernemers op het gebied van onder andere huisvesting, kennis financiering, programma’s etc. Om duidelijkheid te bieden in dit diffuse aanbod van (semi)publieke ondernemersdiensten in de Brainport regio, is “Business Compass, vind je weg in de Brainport regio” gelanceerd.

  • Huis van de Brabantse Kempen

   Bij Streekhuis Kempenland kunt u informatie verkrijgen over projecten, ondernemen en subsidiemogelijkheden in de Kempen.

 • Agrarisch / landbouw

 • Detailhandel / Ambulante handel

  • Winkeliersvereniging Reusel

   Deze vereniging behartigt de belangen van de winkeliers uit Reusel en regelt onder meer de winkelopenstelling op zondag, Moonlightshopping, feestverlichting etc.

 • Horeca / Toerisme

  • Horecavereniging Reusel

   Horecavereniging Reusel is een belangenorganisatie voor plaatselijke ondernemers in de sector horeca en toerisme.

  • Lokaal Toeristische Adviesraad

   Deze stichting behartigt de belangen van alle ondernemers uit de sector recreatie en toerisme en ontwikkelt producten voor de toeristische markt, zoals bijvoorbeeld toeristische wegwijzer en grensoverschrijdende fietskaart.

 • Industrie / Dienstverlening

  • Kempisch Ondernemers Platform

   KOP is een overkoepelende Kempische Ondernemersvereniging en behandelt gemeenteoverstijgende zaken. Samen met de gemeenten is gewerkt aan een Kempisch Economisch Actieprogramma. Dit actieprogramma omvat de volgende actiepunten.

  • Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Reusel-De Mierden

   Deze ondernemersvereniging vertegenwoordigt de ondernemers van alle bedrijventerreinen binnen de gemeente.

  • Vereniging Industrieel Contact de Kempen (VICK)

   Het VICK is een netwerkclub voor hoogwaardige, zakelijke en vooral ook plezierige contacten. De club wil ook bijdragen aan kennis en vaardigheden van de deelnemers. Die kennis kan opgedaan worden in de onderlinge contacten maar ook doordat bij bijeenkomsten onderwerpen worden aangesneden die uw horizon kunnen verbreden.