Business Compass (Brainport)

In de Brainport regio is een groot aantal initiatieven dat ondersteuning biedt aan (innovatieve) MKB-ondernemers op het gebied van onder andere huisvesting, kennis financiering, programma’s etc. Om duidelijkheid te bieden in dit diffuse aanbod van (semi)publieke ondernemersdiensten in de Brainport regio, is “Business Compass, vind je weg in de Brainport regio” gelanceerd.

Business Compass is een onafhankelijke en laagdrempelige zoek-tool, waarmee u als ondernemer snel in het totaalaanbod van (semi)publieke dienstverlening kunt zoeken op thema, sector, levensfase of een combinatie hiervan. Op deze manier wordt u efficiënter geholpen/doorverwezen naar de website of contactgegevens van de meest geschikte partij.

www.businesscompassbrainport.nl