Lokaal Toeristische Adviesraad

Deze stichting behartigt de belangen van alle ondernemers uit de sector recreatie en toerisme en ontwikkelt producten voor de toeristische markt, zoals bijvoorbeeld toeristische wegwijzer en grensoverschrijdende fietskaart.

Contact Lokaal Toeristische Adviesraad

Secretariaat: VVV Agentschap
Kerkplein 5
5541 KB Reusel
Email: info@vvvreuseldemierden.nl