Algemeen

  • Business Compass (Brainport)

    In de Brainport regio is een groot aantal initiatieven dat ondersteuning biedt aan (innovatieve) MKB-ondernemers op het gebied van onder andere huisvesting, kennis financiering, programma’s etc. Om duidelijkheid te bieden in dit diffuse aanbod van (semi)publieke ondernemersdiensten in de Brainport regio, is “Business Compass, vind je weg in de Brainport regio” gelanceerd.

  • Huis van de Brabantse Kempen

    Bij Streekhuis Kempenland kunt u informatie verkrijgen over projecten, ondernemen en subsidiemogelijkheden in de Kempen.