Industrie / Dienstverlening

  • Kempisch Ondernemers Platform

    KOP is een overkoepelende Kempische Ondernemersvereniging en behandelt gemeenteoverstijgende zaken. Samen met de gemeenten is gewerkt aan een Kempisch Economisch Actieprogramma. Dit actieprogramma omvat de volgende actiepunten.

  • Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Reusel-De Mierden

    Deze ondernemersvereniging vertegenwoordigt de ondernemers van alle bedrijventerreinen binnen de gemeente.

  • Vereniging Industrieel Contact de Kempen (VICK)

    Het VICK is een netwerkclub voor hoogwaardige, zakelijke en vooral ook plezierige contacten. De club wil ook bijdragen aan kennis en vaardigheden van de deelnemers. Die kennis kan opgedaan worden in de onderlinge contacten maar ook doordat bij bijeenkomsten onderwerpen worden aangesneden die uw horizon kunnen verbreden.