Nieuwsberichten

 • Mogelijk gevaar door omgevallen bomen en loshangende takken in bossen en buitengebied Reusel-De Mierden

  Door de storm van donderdag 18 januari 2018 zijn er in de gemeentelijke bossen veel bomen omgewaaid en takken los komen te hangen.

 • Werkgroepen voor sport- en cultuurprijs

  De werkgroepen voor de sport- en cultuurprijs komen voor de derde keer samen om het sport- en cultuurgala (dat op 2 maart 2018 plaatsvindt) te bespreken.

 • Reusel: interactieve avond over Langer thuis met Technologie

  Op maandag 22 januari 2018 organiseert Bibliotheek de Kempen in samenwerking met RSZK Professionals een interactieve avond over Langer thuis met Technologie.

 • Afsluiting deel Voort en Ziekbleek in week 4 – 2018 voor rioolwerken

  In week 4, vanaf 22 januari 2018, wordt een deel van de Voort (tussen Bakmannen en Ziekbleek) afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Ook de Ziekbleek tussen Voort en de parallelweg Turnhoutseweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Blijmoedig

  (Nieuwjaarstoespraak van waarnemend burgemeester Jetty Eugster, donderdag 4 januari 2018)

  Geachte aanwezigen, hartelijk welkom in De Schakel in Hooge Mierde. Ieder jaar kiezen we een andere kern van onze gemeente voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, nu op deze mooie plek. Fijn dat u er bent. Namens ons college wens ik u en uw dierbaren een gezond 2018 toe, met geluk en plezier, en met warmte naar elkaar! Vanavond is er alle gelegenheid om elkaar de beste wensen over te brengen, om te buurten, om te proosten, om te genieten van de muziek van “De Vroolijcke Noot”! Dank voor jullie medewerking. Het is een goede gewoonte om elkaar persoonlijk een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Na alle rumoer, na mooi vuurwerk maar ook “bijna oorlogsgeknal”. Gelukkig is het in Reusel-De Mierden behoorlijk rustig gebleven, en is er geen sprake geweest van agressie tegen hulpverleners. Die hulpverleners wil ik hier ook danken voor hun inzet: de politie, brandweer, ambulancepersoneel, first responders.

 • Diamanten echtpaar

 • Feestelijke ondertekening participatieverklaring

  Na zes bijeenkomsten enthousiast luisteren, discussiëren, leren en ervaringen uitwisselen vond afgelopen week de feestelijke ondertekening plaats van de participatieverklaring voor een groep nieuwe inwoners van Reusel-De Mierden.

 • Vrijwilligersspeld voor Piet Peijs

  Op donderdag 7 december 2017, de nationale vrijwilligersdag, is aan Piet Peijs uit Reusel de vrijwilligersspeld uitgereikt door wethouder Peter van de Noort.
  De vrijwilligersspeld is bedoeld voor inwoners van Reusel-De Mierden die actief zijn als vrijwilliger bij of voor bijvoorbeeld (sport)verenigingen, hulpverlening, belangenorganisaties, actiegroepen, natuur en/of recreatie.

 • Eerste Rural Data Center gelanceerd in Kempengemeenten

  De vijf Brabantse Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben de primeur. Wij gaan met het Centraal Bureau voor de Statistiek intensief samenwerken in het eerste Rural Data Center van Nederland, gevestigd in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden. Het RDC wordt op 12 december gelanceerd. Doel is om tot meer datagedreven beleid te komen. Dat betekent voor de inwoners van de Kempengemeenten meer beleid op maat en nóg betere dienstverlening. Wethouder Liesbeth Sjouw van Eersel: ‘Heel mooi dat het CBS deze uitdaging met ons aangaat.’

 • Kansen voor alle kinderen; wijzigingen in het minimabeleid

  In de Kempengemeenten vinden we het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en te onderzoeken waar hun passie ligt. Helaas is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend.

 • Iedereen doet mee!

  Dit is een artikel uit de reeks ‘Iedereen doet mee!’. Daarbij laten we goede voorbeelden zien uit Reusel-De Mierden. Betrokken mensen krijgen het woord. Bij Iedereen doet mee, ervaart niemand obstakels om mee te kunnen doen aan de samenleving.

 • Dunning in de bossen in de gemeente Reusel – De Mierden

  Vanaf medio november zal er gestart worden met de het kappen van bomen, ook wel houtoogst genoemd. Dit zal gebeuren in de bossen aan de noordkant van de bebouwde kom van Reusel, beter bekend als Molenheide en de bossen ten westen van Hooge Mierde aan de Eendengoor.

 • Bekendmaking standplaats buitenlandse delicatessen

  Graag schriftelijk reageren voor 6 december 2017.

 • Oproep aan Mantelzorgers

  Bent u mantelzorger en wilt u vertellen over uw ervaring? Wat zijn uw behoeften en welke positieve en welke negatieve ervaringen heeft u? Door mee te werken aan een interview of door het invullen van een vragenlijst kunt u mij helpen om ervoor te zorgen dat er goede ondersteuning voor mantelzorgers is.