Nieuwsberichten

 • Clickmagazine

  Het voorjaar is er weer en dan krijg je zin om naar buiten te gaan en met de natuur bezig te zijn.

 • Feestelijke afronding Bloeiende Kempen op Landgoed Baest

  Op 5 april is op Landgoed Baest nabij Oostelbeers de eerste projectfase van het regionale project Bloeiende Kempen feestelijk afgesloten onder bestuurlijke vertegenwoordiging van de zes deelnemende gemeenten. 

 • Burgemeester Harrie Tuerlings stopt

  Sinds maart 2009 heb ik met veel plezier, enthousiasme en toewijding burgemeester mogen zijn in Reusel-De Mierden.Ik heb tussen en met onze inwoners, het gemeentebestuur, de medewerkers en mijn contacten in en buiten de regio aan veel zaken mogen meewerken. Ik kijk hier met genoegen op terug. 

 • Wat weet je eigenlijk over drugs?

  Op 28 maart vond er een interactieve workshop over drugs plaats in de bibliotheek in Reusel. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Reusel-De Mierden en bibliotheek de Kempen samen met Novadic-Kentron, het CJG+ en burgerinitiatief Eyes Wide open.

 • Aanjaagsubsidie, voor een goed idee dat nèt een zetje nodig heeft!

  Je kunt twee keer per jaar een aanvraag doen om voor de aanjaagsubsidie in aanmerking te komen. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit inwoners uit de verschillende kernen. De deadline voor het tweede tijdvak is 5 mei 2017.

 • Burgemeester Harrie Tuerlings van Reusel-de Mierden stopt

  'S- Hertogenbosch, 5 april- Burgemeester Harrie Tuerlings van de gemeente Reusel-de Mierden is na medisch advies tot de conclusie gekomen dat het niet haalbaar is om als burgemeester terug te keren. De commissaris van de Koning in Noord-Brabant heeft besloten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken de burgemeester ontslag op medische gronden te verlenen.

 • Eenden NIET voeren!

  Het is altijd een aangename bezigheid om (met kinderen/kleinkinderen) eendjes te voeren bij de vijver. Toch willen wij inwoners uitdrukkelijk vragen dit NIET te doen.

 • Nieuwbouw op bedrijventerrein Kleine Hoeven

  Onlangs heeft de gemeente twee kavels verkocht op het nieuwe bedrijventerrein Kleine Hoeven in Reusel. Het bedrijf Quality Terrain uit Hulsel heeft een kavel gekocht gelegen aan de hoofdweg op het bedrijventerrein; de Hofstede. Het tweede bedrijf is afkomstig uit Bladel en gaat een nieuw pand aan de Hofstede huren. Dit pand wordt gebouwd door een particuliere investeerder. Op verzoek van de verhuurder wordt de naam van het bedrijf dat zich gaat vestigen nog niet bekend gemaakt. Beide bedrijven zijn actief in de metaalindustrie.

 • Militaire oefeningen

  De gemeente Reusel-De Mierden is in de nabijheid van de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot gelegen, de grootste legerplaats van Nederland. Behalve een brigade van de Koninklijke Landmacht is hier ook het rijopleidingscentrum van Defensie gelegerd.

 • Leerlingen de Torelaar en de Klimop planten bomen

  Kinderen van basisschool de Torelaar en de Klimop uit Reusel staken de handen uit de mouwen tijdens de Nationale Boomfeestdag op 22 maart. Zij hebben bomen geplant aan de achterzijde van het terrein van Jong Nederland Reusel. 

 • The Rural Summit 2017, informatief, vernieuwend en verbindend!

  Op 22 en 23 maart organiseerde het Huis van de Brabantse Kempen de eerste conferentie voor rurale gebieden in Europa, The Rural Summit 2017.

 • Extra inkomsten voor uw club? Doe mee met de grote clubactie.

  Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat clubs hun inkomsten gemiddeld voor 55% uit contributie halen. Naast sponsoring, entreegelden, subsidies en kantine-inkomsten, wordt 8% gerealiseerd door financiële acties, zoals sponsorlopen en lotenverkoop. Clubs hebben dit geld hard nodig om rond te komen. Nationale Stichting Grote Clubactie helpt daarom al 45 jaar om het Nederlandse verenigingsleven gezond te maken.

 • Thema-avond dementie groot succes

  Gemeente Reusel-De Mierden werkt, samen met een aantal professionele en vrijwilligers organisaties, aan een dementievriendelijke gemeente. Op donderdag 23 maart vond een eerste bijeenkomst plaats in het gemeentehuis. Voor deze avond hadden zich 80 mensen aangemeld, de opkomst van zo'n 150 geïnteresseerden was boven verwachting. Het vergde enige improvisatie maar samen met de aanwezigen lukte het om iedereen een zitplaats aan te bieden en de avond goed te laten verlopen. 

 • Inhaalslag plastic afvalinzameling

  Afgelopen week is in een gedeelte van Reusel-Zuid het plastic afval niet opgehaald. Op dinsdag 28 maart komt afvalinzamelaar Baetsen het plastic afval alsnog ophalen. Wilt u de zakken tijdig (inzameling start om ± 07.30 uur) op de stoep zetten?

  Voor meer informatie kunt u bellen met Baetsen op tel.nr. 088-0233201.

 • Impuls voor wilde bijen in de ‘Bloeiende Kempen’

  Op initiatief van Stichting Food4Bees hebben zes gemeenten in de Kempen het afgelopen jaar samengewerkt om een extra impuls te geven aan het leefgebied van wilde bijen. Wilde bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van wilde bloemen en landbouwgewassen. Als het goed gaat met de bijen, leven we in een schone en gezonde omgeving waarin het ook goed gaat met mensen, dieren en planten.

 • Wat je moet weten over drugs

  Interactieve workshop over uitgaansdrugs en de rol van opvoeders

 • Blijf uit de rook!

  Brandweer Brabant-Zuidoost waarschuwt voor de schadelijkheid van rook

 • De Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) in uw gemeente

  Per 1 april 2016 zijn de medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden samengevoegd en werkzaam binnen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten.

 • Ik Pas! Of drink door?

  30 of 40 dagen zonder alcohol. Wat kies jij?

 • Verkeerslichten Wilhelminalaan Reusel verwijderd

  Begin februari zijn de verouderde verkeerslichten op de Wilhelminalaan buiten werking gesteld en verwijderd. Uit overleg met inwoners is gebleken dat slechts zeer beperkt gebruik werd gemaakt van deze oversteekmogelijkheid. Ondanks het feit dat oversteken bij de verkeerslichten bijdraagt aan een veilig gevoel kiezen de meeste mensen, op weg naar en komende uit het centrum, voor het oversteken van de Wilhelminalaan ter hoogte van de Korenbocht. Daarom heeft de gemeenteraad in 2013, mede in het kader van bezuinigingen, besloten om de verkeerslichten te laten verwijderen.