Nieuwsberichten

 • Initiatiefgroep dorpsraad Reusel zoekt enthousiastelingen!

  De gemeente Reusel-De Mierden plaatst dit bericht voor de initiatiefgroep Dorpsraad Reusel. De initiatiefgroep is op zoek naar mensen die willen
  helpen om een dorpsraad van de grond te krijgen in Reusel.

 • Aanvullingen onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) door GGD

  De GGD heeft medio 2016 het eerste VGO rapport gepubliceerd. Tijdens verschillende regiobijeenkomsten is dit rapport eind 2016 gepresenteerd. Er zijn toen veel vragen gesteld die de GGD nu schriftelijk beantwoord heeft. Ook is aanvullend onderzoek uitgevoerd onder de naam VGO II. Lees hier meer over deze aanvullingen.

 • Geen avondopenstelling tijdens bouwvak

  Tijdens de bouwvak vervalt de avondopenstelling van het gemeentehuis op dinsdagavond. Dit betekent dat we op dinsdag 1, 8 en 15 augustus geopend zijn van 9.00 tot 17.00 uur (in plaats van 19.00 uur).

 • Inrichtingsvisie ‘Vlassert eo’

  In januari 2017 zijn, samen met aan- en omwonenden van de wijk Vlassert, diverse opties voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte in de wijk Vlassert doorgenomen. Uit deze gesprekken is een voorkeursvariant gekozen. Deze voorkeursvariant is verder uitgewerkt tot een inrichtingsplan aangevuld met sfeerimpressies en dwarsprofielen door landschapsarchitecten Bosch en Slabbers.

 • Ondernemershulp via ‘155-HELP-EEN-BEDRIJF’

  Gemeente Reusel-De Mierden en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben vanaf begin 2017 een noodloket voor lokale ondernemers geopend. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kunnen ondernemers in de gemeente Reusel-De Mierden die het moeilijk hebben kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning.

 • Gemeente stelt bruggen buiten gebruik – wegen afgesloten

  Bij een inspectie van twee bruggen in Lage Mierde, is gebleken dat deze niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen om landbouw- en (vracht-)verkeer te verwerken. De bruggen over de Reusel op de wegen Broekkant en Buitenman zijn daarom per direct afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen.

 • Duurzame fietsroute 'Wind in de Wielen' geopend

  Samen met de gemeente en Eneco hebben leerlingen van groep 7 van de basisschool de Torelaar een nieuwe duurzame fietsroute geopend. Met de ‘Wind in de Wielen’ fietsten zij een deel van de bijna 30 km lange fietsroute, die langs lokale duurzame ondernemers en het windpark gaat.

 • Dag van de mantelzorger dinsdag 5 september 2017

  U zorgt gedurende langere periode voor een ander. Deze hulp, uit liefde of persoonlijke betrokkenheid, noemt men ‘mantelzorg’. Het is een taak die veel voldoening geeft, maar die ook veel van de mantelzorger vraagt. Om mantelzorgers, u dus, in het zonnetje te zetten, organiseert de gemeente Reusel-De Mierden op dinsdag 5 september 2017 een dag voor de mantelzorger. We hebben een programma samengesteld waarop u kunt ontspannen en genieten. Gaat u ook mee? Deelname is gratis!

 • Een eigen bedrijf starten? Informatieavond Brabantse Kempen Onderneemt

  Wil je een bedrijf voor jezelf beginnen in de Brabantse Kempen? Of ben je sinds kort al voor jezelf begonnen maar zit je met vragen als hoe kom ik aan meer klanten? Of hoe presenteer ik mijn bedrijf? Stichting het Huis van de Brabantse Kempen heeft het initiatief genomen een ondernemerscursus te organiseren voor startende ondernemers of ondernemers met uitbreidingsplannen om de veerkracht van de arbeidsmarkt in onze regio te vergroten.

 • Regel uw parkeervergunning direct online!

  De gemeente Reusel-De Mierden biedt steeds meer online diensten aan. U kunt nu ook uw parkeervergunning online aanvragen.

 • Eervol ontslag burgemeester Harrie Tuerlings

  Per 1 juli 2017 krijgt burgemeester Harrie Tuerlings, bij Koninklijk Besluit, eervol ontslag.

 • Campagne NUL verkeersdoden Brabant

  Er is een meting gedaan naar het effect van de campagne NUL verkeersdoden Brabant. De gegevens over 2016 en de jaren ervoor zijn binnen en wat blijkt? Er is al heel wat bereikt. Mét en dankzij vele Brabanders. Maar er blijft nog veel te leren en te verbeteren. Reden om ons samen onverminderd te blijven inzetten voor NUL verkeersdoden!

 • Nieuwe oplaadpunten voor elektrisch rijden

  Rijders van elektrische auto’s die niet over een eigen oplaadpunten kunnen beschikken, mogen een oplaadpunt aanvragen. Hierdoor neemt het aantal openbare oplaadpunten toe. De oplaadpunten worden in de openbare ruimte geplaatst en zijn door alle elektrische rijders te gebruiken.

 • Heeft u het belevingsonderzoek al ingevuld?

  Eind mei hebben alle huishoudens een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan een vragenlijst over de leefomgeving in Reusel-De Mierden. Hartelijk dank als u de vragenlijst al heeft ingevuld. Bent u daar nog niet aan toegekomen? Het kan nog steeds! We nodigen u van harte uit om de vragenlijst in te vullen en uw ervaringen met ons te delen.

 • Zwemmen in oppervlaktewater: blijf voorzichtig

  Op warme dagen zoeken recreanten verkoeling in zwemwater. Zwemmen in oppervlaktewater is leuk, maar brengt ook bepaalde risico’s met zich mee. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant adviseert om een zwemuitje voor te bereiden door vooraf informatie in te winnen over de zwemwaterlocaties.

 • De vraag van je leven?

  Durf jij te vragen of iemand denkt aan zelfmoord? Stel dan de vraag van zijn of haar leven.
   

 • Meld je nu aan voor Burendag 2017

  Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren ieder jaar Burendag. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september.

 • NL-Alert controlebericht maandag 3 juli

  Maandag 12 juni is op radio en TV de campagne voor NL-Alert gestart. De campagne is opgezet om zoveel mogelijk mensen bij de halfjaarlijkse test op maandag 3 juli a.s. te laten controleren of hun telefoon juist is ingesteld.

 • Twaalf prachtige fietstochten door de Brabantse natuur

  Fiets mee met de ANWB vanaf een Brabantse Natuurpoort

  De Brabantse Natuurpoorten zijn een uitstekend startpunt om op de fiets de natuur te ontdekken, te ontspannen of lekker actief buiten te zijn. De ANWB draagt hier graag aan bij en organiseert samen met de Natuurpoorten twaalf fietstochten door het Brabantse landschap. 

 • Challenge: Hoe ga jij in 2030 naar school?

  In september start de provincie Noord-Brabant de Mobility Challenge: een prijsvraag voor het basis- en voortgezet onderwijs. Een jaar lang zijn we in gesprek met  zoveel mogelijk Brabanders over hun verwachtingen van de toekomst van ons verkeer en vervoer. Natuurlijk zijn ze ook benieuwd naar de ideeën van de Brabantse jeugd. We dagen scholen uit creatief aan de slag te gaan.

  De Mobility Challenge loopt van 6 september 2017 tot 6 oktober 2017.

 • Gemeenten optimaliseren de ontsluiting van bedrijventerrein De Sleutel en Kleine Hoeven

  Wethouders Cees van de Ven (Reusel-De Mierden) en Wim van der Linden (Bladel), hebben op 31 mei intentieafspraken ondertekend voor een gezamenlijke verbetering en optimalisering van de ontsluiting en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen De Sleutel (Bladel) en Kleine Hoeven (Reusel).

 • Veelgestelde vragen - link belevingsonderzoek

  Elk huishouden in de gemeente Reusel-De Mierden heeft op 1 juni een vragenlijst ontvangen voor het belevingsonderzoek. Hierin wordt gevraagd naar uw ervaringen met bijvoorbeeld gezondheid, geur- en geluidsoverlast in relatie tot onder andere de dierhouderij*. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost.

 • Kamperen bij de boer?

  In de vakantieperiode pakken veel jongeren hun tentje en gaan kamperen bij de boer.

 • Willems Machinebouw, Promatec en Pulsemaster vestigen zich op Kempisch Bedrijvenpark.

  Kempisch Bedrijvenpark heeft ruim 8.500m² verkocht aan Van Geel Holding ten behoeve van de uitbreiding van Willems Machinebouw en voor de verplaatsing van Promatec en Pulsemaster. Daarnaast is een aangrenzend perceel gereserveerd voor toekomstige groei.

 • De gemeente Reusel-De Mierden werkt samen met Bladel voor de inzet van buurtbemiddeling

  Soms ervaren mensen overlast van elkaar en lukt het niet hier in een goed gesprek samen uit te komen. In zo’n situatie kan buurtbemiddeling helpen. Het doel van buurtbemiddeling is conflicten in een buurt in een vroeg stadium signaleren en mensen ondersteunen bij het oplossen ervan.

 • Gemeente Reusel-De Mierden vlagt voor Rode Kruis

  Het Nederlandse Rode Kruis viert dit jaar een jubileum. Op 19 juli is het precies 150 jaar geleden dat de Nederlandse tak van de vereniging is opgericht.

 • Samen op pad in de Brabantse Kempen!

  In het eerste kwartaal van 2017 hebben de vijf gemeenteraden (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel- De Mierden) ingestemd met de Kempenvisie Vrijetijdseconomie. De raden zijn het eens: we gaan samen op pad in de Brabantse Kempen! Hoe we dat gaan doen, willen we graag delen met u, als ondernemer of belanghebbende in de toeristisch- recreatieve sector.