Nieuwsberichten

 • Thematours Duurzame Huizen Route

 • Inloopavond reconstructie De Hoef (Hulsel)

  Op donderdag 3 mei worden de plannen voor de reconstructie van De Hoef in Hulsel gepresenteerd. Ook zijn er adviseurs aanwezig om aanvullende informatie te geven en vragen te beantwoorden.

 • Gemeentehuis gesloten op Koningsdag

  In verband met Koningsdag is het gemeentehuis op vrijdag 27 april gesloten. 

 • Participatieregeling 18+

  Bent u 18 jaar en ouder en moet u rond komen van een minimuminkomen?

 • Hoe kom ik verder met een goed idee? Bij wie moet ik zijn met mijn vraag? Bespreek het met een ambassadeur!

  Hoe kan de gemeentelijke organisatie goed aansluiten bij initiatieven en ideeën van inwoners? Daar zijn de ambassadeurs voor. Heeft u een goed idee, maar weet u niet hoe u daarmee verder kunt komen? Neem contact op met de ambassadeurs!

 • Kempische (tech)bedrijven presenteren zich op KempenTech 2018

  Vrijdag 8 en zaterdag 9 juni presenteren Kempische bedrijven zich op KempenTech. Ze laten hun technische specialismen, innovaties en nieuwste machines zien tijdens de Dutch Technology Week. Kempische bedrijven leveren topprestaties die tijdens de KempenTech in de spotlight staan voor een breed publiek.

 • Sportaanbieders en de Algemene verordening gegevensbescherming

  De nieuwe privacywetgeving gaat in op 25 mei 2018 en heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving geldt voortaan in de hele Europese Unie en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is met name bedoeld om de rechten van mensen waarvan gegevens worden verwerkt, te versterken. Organisaties die persoonsgegevens verwerken (zoals sportverenigingen, fitnessondernemers, bootcamp-aanbieders enz.) krijgen meer verplichtingen om deze gegevens goed te beschermen.

 • Gewijzigde datum afvalinzameling

  Op Koningsdag 27 april wordt geen afval ingezameld.

 • Milieustraat gesloten op 27 april 2018

  Op vrijdag 27 april 2018 is de milieustraat Bladel gesloten i.v.m. Koningsdaq.

 • Weekmarkt Reusel gaat door

  De weekmarkt in Reusel gaat op Koningsdag, vrijdag 27 april, in beperkte vorm door.

 • Werkzaamheden riolering Mierdseweg (Hondsbos-Zeegstraat) vanaf 14 mei.

  Uit onderzoek aan de riolering is gebleken dat deze vervangen moet worden. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met een nieuwe inrichting van dit gedeelte van de straat.

 • Reusel-De Mierden op weg naar een dementievriendelijke gemeente

  Er wonen in Reusel-De Mierden ruim 200 mensen met dementie. In de komende jaren neemt dit aantal toe tot rond de 500 mensen in 2040. Dat betekent dat meer inwoners én organisaties in onze gemeente dagelijks te maken krijgen met dementie. In 2017 is de gemeente gestart om met haar partners Reusel-De Mierden dementievriendelijk te maken.

 • Doe mee met het onderzoek naar onze communicatie!

  Wij willen graag weten hoe u over onze communicatie denkt. Wat vindt u bijvoorbeeld van de middelen die wij inzetten? Of van de berichten die wij plaatsen?

 • Iedereen doet mee!

  In gesprek met Ids Velders

 • Click Sport en Click Cultuur

 • De zolder is altijd groener bij de buren

  We wonen in ‘een mooie groene omgeving’, en dan denken we niet aan het groen op het plaatje. Als samenleving kunnen we niet wegkijken voor (drugs)criminaliteit. In Reusel-De Mierden werken we hard aan de bestrijding hiervan. Dat doen we samen met de politie, het Openbaar Ministerie, Woningbouwcorporaties en de andere Kempengemeenten.

 • Gemeenten en provincie onderzoeken samen aanpak N284

  De provincie Noord-Brabant en gemeente Reusel–De Mierden en Bladel gaan samen onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn voor knelpunten met de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid op de provinciale weg N284 tussen Reusel–De Mierden en de aansluiting van de A67 ter hoogte van Hapert.

 • Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker in Reusel-De Mierden

  Van 24 november t/m 27 december 2017 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid in Reusel-De Mierden het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd.

 • Ophalen tariefzakken naar eens in de vier weken

  Het ophalen van het restafval via een tariefzak heeft onze gemeente een landelijk record opgeleverd wanneer het gaat om milieurendement. Dat komt doordat er maar weinig restafval overblijft dat verbrand hoeft te worden. De kosten voor het ophalen van de tariefzakken in het huidige contract zijn echter te hoog.

 • Koninklijke onderscheiding voor Anne Marie Hol

 • Rattenoverlast

  De laatste tijd komen uit verschillende buurten meldingen en vragen binnen over ratten. Er komen twee soorten ratten voor, de zwarte en de bruine rat. Het leefgebied, de lichaamsbouw en de uitwerpselen van deze ratten zijn verschillend, het is niet altijd eenvoudig om de soorten uit elkaar te houden.

 • Uitreiking certificaten na Digisterkercursus

  Afgelopen weken hebben 8 mensen uit de gemeente Reusel deelgenomen aan de Cursus ‘Digisterker’ van Bibliotheek de Kempen. Wethouder Peter van de Noort reikte op woensdag 28 februari aan de deelnemers de behaalde certificaten uit.

 • Groot onderhoud N269, Randweg-Oost Reusel

  Gebr. Van Kessel Wegenbouw voert voor de Provincie Noord Brabant het project ‘Groot onderhoud N269 wegvak Tilburg en Reusel’ uit.  De provincie Noord-Brabant heeft Gebr. van Kessel Wegenbouw onlangs opdracht gegeven om ook het laatste deel van de N269, zijnde Randweg-Oost te Reusel, voor de komende tien jaar groot onderhoudsvrij te maken.

 • En de winnaars zijn……

  Sport- en Cultuurgala 2018

 • Volgt uw kind muziek, theater of dansles? Vraag dan vanaf nu subsidie aan voor lesjaar 2017/2018.

  Alle kinderen die in Reusel-De Mierden wonen en tussen de 6 en 18 jaar zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van deze lessen. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkende aanbieder. Een aanbieder is erkend wanneer hij/zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Op onze website vindt u een lijst met erkende docenten.