Nieuwsberichten

 • Inschrijving standplaats kleinvakartikelen weekmarkt

  Op grond van artikel 4 van het Marktreglement 2017 wordt bekendgemaakt dat de gemeente Reusel-De Mierden gegadigden oproept voor een vaste standplaats met kleinvakartikelen op de weekmarkt van Reusel.

 • Impuls voor wilde bijen in de ‘Bloeiende Kempen’

  Op initiatief van Stichting Food4Bees hebben zes gemeenten in de Kempen het afgelopen jaar samengewerkt om een extra impuls te geven aan het leefgebied van wilde bijen. Wilde bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van wilde bloemen en landbouwgewassen. Als het goed gaat met de bijen, leven we in een schone en gezonde omgeving waarin het ook goed gaat met mensen, dieren en planten.

 • Wat je moet weten over drugs

  Interactieve workshop over uitgaansdrugs en de rol van opvoeders

 • Afvalbingo tijdens Landelijke Opschoondag in Reusel-De Mierden

  Zaterdag 25 maart 2017 staat in het teken van de Landelijke Opschoondag. In Reusel-De Mierden zullen 6 verenigingen hun handen uit de mouwen steken om samen voor een schonere omgeving te zorgen. Op de Opschoondag spelen zij mee met de Afvalbingo!

 • Blijf uit de rook!

  Brandweer Brabant-Zuidoost waarschuwt voor de schadelijkheid van rook

 • Opruimen oude fietsen bushalte

  Bij de bushalte aan de Kruisstraat in Reusel staan veel fietsen die lange tijd niet gebruikt zijn. Deze fietsen, die er vaak niet uitzien en waarvan in de meeste gevallen onderdelen ontbreken, worden binnenkort aangemeld bij de politie als gevonden voorwerpen.

 • De Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) in uw gemeente

  Per 1 april 2016 zijn de medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden samengevoegd en werkzaam binnen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten.

 • Militaire oefeningen

  De gemeente Reusel-De Mierden is in de nabijheid van de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot gelegen, de grootste legerplaats van Nederland. Behalve een brigade van de Koninklijke Landmacht is hier ook het rijopleidingscentrum van Defensie gelegerd.

 • Ik Pas! Of drink door?

  30 of 40 dagen zonder alcohol. Wat kies jij?

 • Verkeerslichten Wilhelminalaan Reusel verwijderd

  Begin februari zijn de verouderde verkeerslichten op de Wilhelminalaan buiten werking gesteld en verwijderd. Uit overleg met inwoners is gebleken dat slechts zeer beperkt gebruik werd gemaakt van deze oversteekmogelijkheid. Ondanks het feit dat oversteken bij de verkeerslichten bijdraagt aan een veilig gevoel kiezen de meeste mensen, op weg naar en komende uit het centrum, voor het oversteken van de Wilhelminalaan ter hoogte van de Korenbocht. Daarom heeft de gemeenteraad in 2013, mede in het kader van bezuinigingen, besloten om de verkeerslichten te laten verwijderen.

 • Nieuwe wijkagent voor Reusel-De Mierden

  Reusel-De Mierden heeft een nieuwe wijkagent voor de kern Reusel. Marco de Winkel (rechts op de foto) houdt per 1 januari 2017 toezicht op dit gebied en werkt eraan om deze kern veilig en leefbaar te houden. Hij doet dit samen met wijkagent Ernst Melters, die de buitengebieden en de andere kernen van de gemeente als werkgebied heeft.

 • Huis aan huisinzameling afval start om 7.30 uur

  De huis aan huisinzameling van PMD-afval, GFT-afval en restafval start om 7.30 uur. Zorg dat uw containers en zakken tijdig aan straat staan.

 • Uitvoering project ‘Bloeiende Kempen’

  In samenwerking met de Kempengemeenten en  Stichting Food4Bees heeft Reusel-De Mierden het projectplan ‘Bloeiende Kempen’ opgesteld.

 • Feestelijke ondertekening participatieverklaring

  Na zes bijeenkomsten enthousiast luisteren, discussiëren, leren en ervaringen uitwisselen vond vorige week de feestelijke ondertekening plaats van de participatieverklaring voor de eerste groep nieuwe inwoners van Reusel-De Mierden.

 • Raad kiest voor bestuurlijke fusie

  De gemeenteraad heeft  besloten hoe het verder moet met de bestuurlijke toekomst van Reusel-De Mierden. In een amendement hierover staat het besluit verwoord.

 • Afscheid monumentale beuk Reusel

  Recentelijk is de monumentale beuk in het Deken van der Weepark (centrum Reusel) weer onderzocht en uitgebreid geïnspecteerd. Uit deze onderzoeksresultaten is helaas naar voren gekomen dat deze karakteristieke en beeldbepalende beuk in zijn huidige vorm niet meer verantwoord kan worden behouden.

 • Eenmalige verpachting landbouwgrond

  Het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden stelt de inwoners, die een agrarisch bedrijf hebben, in de gelegenheid om in te schrijven voor het pachten van landbouwgrond voor korte duur, op basis van eenmalige pacht (seizoen 2017).

 • Kempische maakindustrie presenteert zich op KempenTech 2017 - Doe mee en meld je aan!

  Vrijdag 19 en zaterdag 20 mei presenteren Kempische bedrijven zich op KempenTech. Ze laten hun technische specialismen, innovaties en nieuwste machines zien tijdens de Dutch Technology Week. In de Kempen worden veel technische topprestaties geleverd, door onze eigen Kempische bedrijven. Daar mogen we trots op zijn! Op KempenTech zetten we de Kempische bedrijvigheid en techniek in de spotlight. Met het thema ‘Technology Connects’ sluit KempenTech aan op de activiteiten van de Dutch Technology Week 2017 in de Brainportregio.

 • Project tegen zwerfafval op evenementen succesvol afgesloten

  De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben allemaal een belangrijk doel voor ogen: een schone gemeente zonder zwerfafval.

 • Subsidie muzikale en culturele vorming seizoen 2016/2017

  Volgt u kind muziekles? Of zit uw kind op dans- of theaterles? U kunt vanaf 1 februari 2017 subsidie aanvragen voor het seizoen 2016/2017. U kunt deze subsidie aanvragen tot 15 mei 2017. 

 • Tijdig aanbieden afval

  Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe inzamelaar voor het ophalen van afval.  Omdat deze inzamelaar niet overal dezelfde route rijdt als er voorheen werd gereden adviseren wij u om de containers en/of ander afval tijdig aan de straat te zetten. Er wordt om 7.30 uur gestart met inzamelen.   

 • Ik Pas! Of drink door?

  30 of 40 dagen zonder alcohol. Wat kies jij? 

 • Informatieavond energiezuinig en comfortabel wonen

  We willen graag comfortabel wonen, maar liever geen hoge energierekening betalen. Om te laten zien dat dit goed samen kan gaan, organiseert KempenEnergie op donderdag  9 februari 2017 een informatieavond in Reusel. Het thema is: hoe kun je een comfortabele woning verkrijgen én besparen op die energierekening. De avond begint om 20.00 uur. 

 • Project buurtpreventie De Luther geopend!

  Op 17 januari 2017 is buurvereniging De Luther in Hooge Mierde officieel gestart met een buurtpreventieproject en een WhatsApp groep.

 • Kerncentrales en Leukemie in de Kempen

  Op maandag 12 september schreef het Eindhovens Dagblad een artikel over een verhoogde kans op leukemie bij kinderen in de nucleaire zone rondom Mol-Dessel. De krant schreef dit artikel naar aanleiding van een onderzoek dat in de periode 2002-2008 in Mol-Dessel is uitgevoerd.