Nieuwsberichten

 • Opruimen oude fietsen bushalte

  Bij de bushalte aan de Kruisstraat in Reusel staan veel fietsen die lange tijd niet gebruikt zijn. Deze fietsen, die er vaak niet uitzien en waarvan in de meeste gevallen onderdelen ontbreken, worden binnenkort aangemeld bij de politie als gevonden voorwerpen.

 • Bezoek de kermis in HULSEL!

  Van zondag 1 tot en met dinsdag 3 oktober is het kermis in Hulsel.

 • Iedereen doet mee!

  Bij de gemeente Reusel-De Mierden willen we dat iedereen meedoet! Om aan de samenleving mee te doen hoeft niemand barrières te ervaren. Dat betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of situatie er als vanzelfsprekend bij hoort en ervaart dat hij welkom is en contact kan maken met de omgeving

 • Onderzoek naar woonwensen van start

  Half september start in de Metropoolregio Eindhoven een groot woonwensenonderzoek. Ook Reusel-De Mierden doet mee aan dit regionale woonwensenonderzoek.

 • Fiets Telweek

  Het grootste fietsonderzoek van Nederland komt er weer aan. Van 18 tot en met 24 september 2017 wordt de derde editie van de Fiets Telweek georganiseerd. 

 • Samen aan zet voor toekomst dierhouderij en buitengebied

  “Reusel-De Mierden staat voor een opgave”

  ‘Eens in andermans schoenen gaan staan’, ‘netwerken verbinden’, ‘sociaal vangnet/ ondersteuning voor boeren die moeten stoppen’, ‘perspectief bieden voor de boeren die door willen’, ‘experimenteerruimte, ‘samen waarmaken’, ‘zichtbaar maken wat al is gebeurd in de intensieve dierhouderij en wat er nog gaat gebeuren’. Dat waren enkele zaken die de aanwezigen woensdagavond 6 september 2017 deelden op de vraag ‘Wat vindt u het belangrijkste in Reusel-De Mierden?’. Daarbij het besluit van Provinciale Staten over de versnelling van de transitie in de dierhouderij en de consequenties daarvan in grote lijnen op hun netvlies hebbende.

  Het transitieteam Intensieve Dierhouderij Reusel–De Mierden organiseerde deze bijeenkomst voor de diverse betrokkenen. Aanwezig waren onder andere De Beweging, ZLTO Kempengrens, Rabobank De Kempen, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Reusel-De Mierden.

 • Samen aan de slag met Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden

  Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel – De Mierden houdt zich bezig met o.a weidevogelbescherming, en probeert door bepaalde initiatieven de patrijzen-, uilen- en zwaluwpopulatie te vergroten, onderhoudt kikker- en paddenpoelen, zorgt voor onderhoud van wandelroutes en rolstoelpad.

 • Huiseigenaren vertellen over hun duurzame huis in Reusel-De Mierden

  Steeds meer mensen hebben plannen om hun woning te verduurzamen. Maar waar begin je nu?

 • Vrijwilligerswaardering!

  In onze gemeente zetten iedere dag weer veel vrijwilligers zich in. Dit doen zij zonder dat zij hier iets voor terug verwachten. Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan het werk dat vrijwilligers verzetten en wil op de nationale vrijwilligersdag enkele vrijwilligers extra waarderen.

  De nationale vrijwilligersdag is dit jaar op 7 december. Op die dag zal er dan ook extra stilgestaan worden bij het vele goede werk dat de vrijwilligers verrichten.

 • Reconstructie Postelsedijk - Inloopavond 27 september

  Afgelopen tijd is er gewerkt aan een schetsontwerp voor het project “Reconstructie Postelsedijk”. Hiervoor zijn er gesprekken gevoerd met onder andere aanwonenden en Waterschap de Dommel. Door Royal HaskoningDHV is een concept schetsontwerp opgesteld dat we graag met u willen delen, doorlopen en bespreken.

 • Informatieavond over het werven van subsidies en fondsen

  Hoe vind ik financiering voor mijn project? Hoe moet ik een aanvraag indienen bij een fonds? Of u nu penningmeester bent of enthousiast meedoet in de buurt; iedereen wil weten hoe fondsenwerving een succes wordt. Steun aanvragen bij een fonds is namelijk niet iets wat je zomaar even doet. Als u een aanvraag doet, krijgt u te maken met doelgroepen, een begroting, projectplannen en misschien zelfs wel een ‘Elevator Pitch’. Kortom een goede aanvraag is niet altijd eenvoudig. Een goede voorbereiding helpt!

 • Uitnodiging- 73e provinciale herdenking Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders

  Op woensdag 13 september 2017 vindt voor de 73e maal in de Willibrorduskerk, Markt 23 in Waalre, de provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders plaats in Waalre. De herdenking begint om 19.00 uur en wordt georganiseerd door de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Gastsprekers zijn de heer Jac Kriens, o.a. oud docent Maatschappijleer van de scholengemeenschap De Nassau Breda en Frank Lammers, acteur, regisseur en televisiepresentator.
  Centraal staat het thema ‘Kinderen in oorlogstijd’.

 • Nieuw seizoen Click Sport en Click Cultuur

  Click Sport

  Voor de kinderen in onze gemeente biedt Click Sport de mogelijkheid om na schooltijd kennis te maken met verschillende sporten. Click Sport is er voor de kinderen uit groep 3 tot en met groep 8. In 2017 is ook gestart met Click Sport voor kleuters. Dat is zo goed bevallen dat nu alle kinderen van groep 1 tot en met 8 aan Click Sport deel kunnen nemen! In het Click Sport Magazine vindt u informatie over de diverse sportpakketten die worden aangeboden. Er zijn in totaal vier periodes per jaar, met voor iedere periode een gevarieerd binnen- en buitensport programma.  

 • Week van de Alfabetisering

  In Nederland hebben ongeveer 2.5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Om dit onder de aandacht te brengen organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 4 tot en met 10 september de Week van de Alfabetisering. In die week is er in de Kempen ook speciale aandacht voor aanpak van laaggeletterdheid. Op woensdag 6 september worden de gemaakte afspraken tussen de organisaties die samenwerken ondertekend. Ook wordt er op die dag een DigiTaalhuis geopend in Bergeijk, in het Aquinohuis.

 • Donderdag 7 september start de landelijke themaweek NIX zonder ID

  Van 7 tot 14 september vindt de themaweek ‘NIX zonder ID’ plaats. Tijdens deze week vragen gemeenten, toezichthouders Drank- en Horecawet en andere organisaties samen met verkopers van alcohol en tabak, het Trimbos-instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aandacht voor het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak.

 • Ook je zwemdiploma A en B halen?

  De gemeente Reusel-De Mierden vindt het belangrijk dat elk kind tenminste beschikt over een zwemdiploma A. Dit is een basis voor ieder kind. Hiervoor werken we samen met stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen.

 • Nieuw bestemmingsplan voor de kernen Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel

  In juni is de gemeente begonnen met de voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan voor de kernen Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel. Hierbij gaan alle losse bestemmingsplannen die nu in deze kernen gelden op in één nieuw bestemmingsplan.

 • Activiteit voor jonge mantelzorgers in Reusel op 19 september 2017

  GOW Welzijnswerk organiseert maandelijkse in de Kempen activiteiten waar ontspanning, lotgenotencontact en het bieden van een uitlaatklep voor jonge mantelzorgers centraal staan. Bijvoorbeeld een speurtocht of een kookworkshop. Het is voornamelijk bedoeld om jonge mantelzorgers een ontspannen avond te bieden, maar biedt ook de mogelijkheid om ervaringen met elkaar te delen.

 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

  De gemeente Reusel-De Mierden is benieuwd hoe Wmo-cliënten in de gemeente de ondersteuning beoordelen die zij ontvangen en welke effecten de ondersteuning heeft op de kwaliteit van leven.

  Om hier inzicht in te krijgen is er een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn terug te lezen in onderstaand bestand. 

 • Verkeersbesluit betreffende het instellen van een laad-/loszone bij het Kerkplein te Reusel

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken het volgende bekend:

 • Woonvisie en openbare verlichting: geef uw mening via het Inwonerspanel

  Centraal in het komende inwonerspanel staan de woonvisie en openbare verlichting. We zijn erg benieuwd naar uw mening over deze onderwerpen. 

 • Twee speeltoestellen in Reusel worden verwijderd door slijtage

  Het speeltoestel bij De Torelaar en de klim-glij toren in de Kievitstraat worden binnenkort verwijderd.

 • Vergoeding voor kinderen die muziek, theater of dansles volgen

  De gemeente Reusel-De Mierden heeft een subsidieregeling muzikale en culturele vorming. Deze is bedoeld om kinderen die muziek, theater of dansles volgen individueel te subsidiëren. Mogelijk dat u overweegt om te starten met lessen. Het is dan goed om te weten dat er subsidiemogelijkheden zijn en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

 • Initiatiefgroep dorpsraad Reusel zoekt enthousiastelingen!

  De gemeente Reusel-De Mierden plaatst dit bericht voor de initiatiefgroep Dorpsraad Reusel. De initiatiefgroep is op zoek naar mensen die willen
  helpen om een dorpsraad van de grond te krijgen in Reusel.

 • Aanvullingen onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) door GGD

  De GGD heeft medio 2016 het eerste VGO rapport gepubliceerd. Tijdens verschillende regiobijeenkomsten is dit rapport eind 2016 gepresenteerd. Er zijn toen veel vragen gesteld die de GGD nu schriftelijk beantwoord heeft. Ook is aanvullend onderzoek uitgevoerd onder de naam VGO II. Lees hier meer over deze aanvullingen.

 • Inrichtingsvisie ‘Vlassert eo’

  In januari 2017 zijn, samen met aan- en omwonenden van de wijk Vlassert, diverse opties voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte in de wijk Vlassert doorgenomen. Uit deze gesprekken is een voorkeursvariant gekozen. Deze voorkeursvariant is verder uitgewerkt tot een inrichtingsplan aangevuld met sfeerimpressies en dwarsprofielen door landschapsarchitecten Bosch en Slabbers.

 • Ondernemershulp via ‘155-HELP-EEN-BEDRIJF’

  Gemeente Reusel-De Mierden en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben vanaf begin 2017 een noodloket voor lokale ondernemers geopend. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kunnen ondernemers in de gemeente Reusel-De Mierden die het moeilijk hebben kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning.

 • Gemeente stelt bruggen buiten gebruik – wegen afgesloten

  Bij een inspectie van twee bruggen in Lage Mierde, is gebleken dat deze niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen om landbouw- en (vracht-)verkeer te verwerken. De bruggen over de Reusel op de wegen Broekkant en Buitenman zijn daarom per direct afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen.

 • Duurzame fietsroute 'Wind in de Wielen' geopend

  Samen met de gemeente en Eneco hebben leerlingen van groep 7 van de basisschool de Torelaar een nieuwe duurzame fietsroute geopend. Met de ‘Wind in de Wielen’ fietsten zij een deel van de bijna 30 km lange fietsroute, die langs lokale duurzame ondernemers en het windpark gaat.

 • Regel uw parkeervergunning direct online!

  De gemeente Reusel-De Mierden biedt steeds meer online diensten aan. U kunt nu ook uw parkeervergunning online aanvragen.

 • Campagne NUL verkeersdoden Brabant

  Er is een meting gedaan naar het effect van de campagne NUL verkeersdoden Brabant. De gegevens over 2016 en de jaren ervoor zijn binnen en wat blijkt? Er is al heel wat bereikt. Mét en dankzij vele Brabanders. Maar er blijft nog veel te leren en te verbeteren. Reden om ons samen onverminderd te blijven inzetten voor NUL verkeersdoden!

 • Nieuwe oplaadpunten voor elektrisch rijden

  Rijders van elektrische auto’s die niet over een eigen oplaadpunten kunnen beschikken, mogen een oplaadpunt aanvragen. Hierdoor neemt het aantal openbare oplaadpunten toe. De oplaadpunten worden in de openbare ruimte geplaatst en zijn door alle elektrische rijders te gebruiken.

 • Heeft u het belevingsonderzoek al ingevuld?

  Eind mei hebben alle huishoudens een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan een vragenlijst over de leefomgeving in Reusel-De Mierden. Hartelijk dank als u de vragenlijst al heeft ingevuld. Bent u daar nog niet aan toegekomen? Het kan nog steeds! We nodigen u van harte uit om de vragenlijst in te vullen en uw ervaringen met ons te delen.

 • Zwemmen in oppervlaktewater: blijf voorzichtig

  Op warme dagen zoeken recreanten verkoeling in zwemwater. Zwemmen in oppervlaktewater is leuk, maar brengt ook bepaalde risico’s met zich mee. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant adviseert om een zwemuitje voor te bereiden door vooraf informatie in te winnen over de zwemwaterlocaties.

 • NL-Alert controlebericht maandag 3 juli

  Maandag 12 juni is op radio en TV de campagne voor NL-Alert gestart. De campagne is opgezet om zoveel mogelijk mensen bij de halfjaarlijkse test op maandag 3 juli a.s. te laten controleren of hun telefoon juist is ingesteld.

 • Twaalf prachtige fietstochten door de Brabantse natuur

  Fiets mee met de ANWB vanaf een Brabantse Natuurpoort

  De Brabantse Natuurpoorten zijn een uitstekend startpunt om op de fiets de natuur te ontdekken, te ontspannen of lekker actief buiten te zijn. De ANWB draagt hier graag aan bij en organiseert samen met de Natuurpoorten twaalf fietstochten door het Brabantse landschap. 

 • Challenge: Hoe ga jij in 2030 naar school?

  In september start de provincie Noord-Brabant de Mobility Challenge: een prijsvraag voor het basis- en voortgezet onderwijs. Een jaar lang zijn we in gesprek met  zoveel mogelijk Brabanders over hun verwachtingen van de toekomst van ons verkeer en vervoer. Natuurlijk zijn ze ook benieuwd naar de ideeën van de Brabantse jeugd. We dagen scholen uit creatief aan de slag te gaan.

  De Mobility Challenge loopt van 6 september 2017 tot 6 oktober 2017.

 • Veelgestelde vragen - link belevingsonderzoek

  Elk huishouden in de gemeente Reusel-De Mierden heeft op 1 juni een vragenlijst ontvangen voor het belevingsonderzoek. Hierin wordt gevraagd naar uw ervaringen met bijvoorbeeld gezondheid, geur- en geluidsoverlast in relatie tot onder andere de dierhouderij*. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost.

 • De gemeente Reusel-De Mierden werkt samen met Bladel voor de inzet van buurtbemiddeling

  Soms ervaren mensen overlast van elkaar en lukt het niet hier in een goed gesprek samen uit te komen. In zo’n situatie kan buurtbemiddeling helpen. Het doel van buurtbemiddeling is conflicten in een buurt in een vroeg stadium signaleren en mensen ondersteunen bij het oplossen ervan.