Nieuwsberichten

 • Collectieve zorgverzekering voor minima

  De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.

 • Een hartstilstand kan iedereen overeenkomen

  Wist u dat er elke dag tientallen mensen in Nederland onverwachts worden getroffen door een hartstilstand?

 • Gladheidsbestrijding

 • Resultaten Belevingsonderzoek per kern beschikbaar

 • Help hennep de gemeente uit

  Nog geen week na de grootschalige operatie Impact (zie eerder bericht hierover) in Zuid-Nederland heeft de politie dinsdag 14 november een grote hennepkwekerij opgerold in Lage Mierde. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet om drugscriminaliteit in de gemeente te bestrijden. De gemeente onderzoekt momenteel of het pand gesloten kan worden.

 • Operatie Impact Zuid-Nederland: Duizenden liters grondstoffen, hennep en vuurwapens aangetroffen

  De ondermijningsteams van Politie, Openbaar Ministerie en gemeenten uit Zuid-Nederland zijn de afgelopen twee dagen bezig geweest met een gezamenlijke actie die zich richt tegen de productie van synthetische drugs. Op tientallen plaatsen in Zuid-Nederland  zijn daarbij door de ondermijningsteams controles en acties uitgevoerd. Daarbij werden xx-aanhoudingen verricht, waarvan drie in België.   

 • Oproep aan Mantelzorgers

  Bent u mantelzorger en wilt u vertellen over uw ervaring? Wat zijn uw behoeften en welke positieve en welke negatieve ervaringen heeft u? Door mee te werken aan een interview of door het invullen van een vragenlijst kunt u mij helpen om ervoor te zorgen dat er goede ondersteuning voor mantelzorgers is.

 • Nationale Week van Respect; Wij bouwen samen aan een respectzone

  Deze week, van 6 november tot en met 12 november is het de Nationale Week van Respect. Respectvol met elkaar omgaan is natuurlijk iets voor elke dag, maar in deze week staat RESPECT vol in de schijnwerpers. Ook in de gemeente Reusel-De Mierden.

 • Reusel-De Mierden vangt VANG!

  Al jaren is de gemeente Reusel-De Mierden bezig om de VANG-doelstellingen te bereiken. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof met als doelstellingen dat er in 2020 slechts 100 kilo restafval per Nederlander per jaar geproduceerd mag worden. Bovendien moet 75% van al het afval gescheiden zijn, zodat grondstoffen zo eenvoudig mogelijk het hergebruik-proces in kunnen. In 2025 moeten we nog steeds minstens zoveel afval scheiden en is de 100 kilo gedaald naar maximaal 30 kilo per persoon per jaar. Deze doelstellingen zijn door het Rijk vastgesteld en alle Nederlandse gemeenten zullen daaraan moeten gaan voldoen.

 • MELD discriminatie altijd!

  Discriminatie = uitsluiting! Discriminatie is het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. We zijn allemaal verschillend maar wel gelijkwaardig.

 • Voortgang bruggen Broekkant en Buitenman

  Op 10 juli 2017 zijn de bruggen over de Reusel ter hoogte van de  Broekkant en Buitenman in Lage Mierde, afgesloten voor verkeer op meer dan twee wielen. De beide bruggen zijn niet meer voldoende bestand tegen het fors toegenomen aantal (zware) voertuigen dat dagelijks hiervan gebruik maakt.

 • Alleen blad in de bladbak!

 • Ook je zwemdiploma A en B halen?

  De gemeente Reusel-De Mierden vindt het belangrijk dat elk kind tenminste beschikt over een zwemdiploma A. Dit is een basis voor ieder kind. Hiervoor werken we samen met stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen.

 • Onderzoek naar gezondheid kinderen van 0 t/m 11 jaar van start

  Brengt u de gezondheid van kinderen in de regio mee in beeld?

 • AVA Benelux verhuist naar Kempisch Bedrijvenpark

  AVA Benelux heeft een kavel gekocht op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert. AVA bouwt op de gekochte kavel van 11.000m² een modern distributiecentrum. Hierdoor kunnen alle activiteiten in de Benelux worden geconcentreerd op één locatie.

 • Positieve begroting voor Reusel-De Mierden

  De begroting voor 2018 ziet er voor de gemeente Reusel-De Mierden positief uit. Het voorzichtige herstel, dat vorig jaar al zichtbaar begon te worden, heeft zich dus doorgezet. Het college van B&W kan de gemeenteraad daarom een begroting 2018-2021 aanbieden waarin ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.

 • Beste ideeën tegen zwerfafval – wedstrijd

  Wist je dat het meeste zwerfafval met de wind en via rivieren wordt meegenomen naar zee? Daar verzamelt het zich op een aantal plekken in de oceanen tot één grote brei op inmiddels 5 plaatsen: de plastic soep.  95 kinderen van basisschool D’n Opstap in Reusel De Mierden doen mee met de ‘Beste ideeën tegen zwerfafval – wedstrijd” en hebben wilde plannen om onze straten en schoolplein schoon te houden. Een leerling uit groep 7 vraagt zich hardop af: “Waarom gooien jongeren hun afval op de grond terwijl er 10 meter verder een prullenbak staat?” Na schooltijd willen leerlingen uit groep 8 zelfstandig afval gaan rapen omdat ze dit erg nuttig vonden.

 • Spelen is Leren: Peuterprogramma

  Wist je dat kinderen die deelnemen aan een peuterprogramma de overstap naar de basisschool makkelijker maken? Geef de ontwikkeling van jouw peuter een vliegende start! In gemeente Reusel-De Mierden hebben we een gemeentelijk gesubsidieerd peuterprogramma.

 • Medewerkers serviceteam zijn gewone medewerkers

  Susan en Anouk zijn het volmondig met elkaar eens:  “Medewerkers van het serviceteam worden gezien als gewone medewerkers”. En dan hebben we het hier over mensen met een beperking. Zij begeleiden deze  jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het gemeentehuis van Reusel-De Mierden heeft het serviceteam allerlei taken. Sterker nog, zij doen werkzaamheden die zij leuk vinden en de organisatie ook verder helpt. De waardering van collega’s is enorm.

 • Reusel-De Mierden kampioen afvalscheiding van Nederland

  Inwoners van de gemeente Reusel-De Mierden maken dit jaar minder dan 20 kilogram restafval per persoon. Daarmee maken zij veruit het minste restafval van heel Nederland.

 • Activiteiten voor mensen met dementie

  Reusel-De Mierden wil graag een dementievriendelijke gemeente zijn. Daarom organiseren we regelmatig informatieve bijeenkomsten

 • Bekendmaking provinciale geluidsbelastingkaart provincie Noord-Brabant

  Een geluidsbelastingkaart bestaat uit tabellen en een geografische kaart. Op de geluidsbelastingkaart staat de geluidsbelasting van de (spoor)wegen alsook de geluidsgevoelige objecten (zoals woningen, scholen en ziekenhuizen) en bewoners, die aan bepaalde geluidswaarden worden blootgesteld.

 • Controle adressen gemeentegids 2018 door Akse Media

  Akse Media is in week 39 gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor de aankomende gemeentegids Reusel-De Mierden. .                  

 • Iedereen doet mee!

  Bij de gemeente Reusel-De Mierden willen we dat iedereen meedoet! Om aan de samenleving mee te doen hoeft niemand barrières te ervaren. Dat betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of situatie er als vanzelfsprekend bij hoort en ervaart dat hij welkom is en contact kan maken met de omgeving

 • Onderzoek naar woonwensen van start

  Half september start in de Metropoolregio Eindhoven een groot woonwensenonderzoek. Ook Reusel-De Mierden doet mee aan dit regionale woonwensenonderzoek.

 • Samen aan zet voor toekomst dierhouderij en buitengebied

  “Reusel-De Mierden staat voor een opgave”

  ‘Eens in andermans schoenen gaan staan’, ‘netwerken verbinden’, ‘sociaal vangnet/ ondersteuning voor boeren die moeten stoppen’, ‘perspectief bieden voor de boeren die door willen’, ‘experimenteerruimte, ‘samen waarmaken’, ‘zichtbaar maken wat al is gebeurd in de intensieve dierhouderij en wat er nog gaat gebeuren’. Dat waren enkele zaken die de aanwezigen woensdagavond 6 september 2017 deelden op de vraag ‘Wat vindt u het belangrijkste in Reusel-De Mierden?’. Daarbij het besluit van Provinciale Staten over de versnelling van de transitie in de dierhouderij en de consequenties daarvan in grote lijnen op hun netvlies hebbende.

  Het transitieteam Intensieve Dierhouderij Reusel–De Mierden organiseerde deze bijeenkomst voor de diverse betrokkenen. Aanwezig waren onder andere De Beweging, ZLTO Kempengrens, Rabobank De Kempen, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Reusel-De Mierden.

 • Nieuw bestemmingsplan voor de kernen Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel

  In juni is de gemeente begonnen met de voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan voor de kernen Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel. Hierbij gaan alle losse bestemmingsplannen die nu in deze kernen gelden op in één nieuw bestemmingsplan.

 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

  De gemeente Reusel-De Mierden is benieuwd hoe Wmo-cliënten in de gemeente de ondersteuning beoordelen die zij ontvangen en welke effecten de ondersteuning heeft op de kwaliteit van leven.

  Om hier inzicht in te krijgen is er een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn terug te lezen in onderstaand bestand. 

 • Initiatiefgroep dorpsraad Reusel zoekt enthousiastelingen!

  De gemeente Reusel-De Mierden plaatst dit bericht voor de initiatiefgroep Dorpsraad Reusel. De initiatiefgroep is op zoek naar mensen die willen
  helpen om een dorpsraad van de grond te krijgen in Reusel.

 • Ondernemershulp via ‘155-HELP-EEN-BEDRIJF’

  Gemeente Reusel-De Mierden en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben vanaf begin 2017 een noodloket voor lokale ondernemers geopend. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kunnen ondernemers in de gemeente Reusel-De Mierden die het moeilijk hebben kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning.

 • Gemeente stelt bruggen buiten gebruik – wegen afgesloten

  Bij een inspectie van twee bruggen in Lage Mierde, is gebleken dat deze niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen om landbouw- en (vracht-)verkeer te verwerken. De bruggen over de Reusel op de wegen Broekkant en Buitenman zijn daarom per direct afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen.

 • Regel uw parkeervergunning direct online!

  De gemeente Reusel-De Mierden biedt steeds meer online diensten aan. U kunt nu ook uw parkeervergunning online aanvragen.

 • Campagne NUL verkeersdoden Brabant

  Er is een meting gedaan naar het effect van de campagne NUL verkeersdoden Brabant. De gegevens over 2016 en de jaren ervoor zijn binnen en wat blijkt? Er is al heel wat bereikt. Mét en dankzij vele Brabanders. Maar er blijft nog veel te leren en te verbeteren. Reden om ons samen onverminderd te blijven inzetten voor NUL verkeersdoden!

 • Nieuwe oplaadpunten voor elektrisch rijden

  Rijders van elektrische auto’s die niet over een eigen oplaadpunten kunnen beschikken, mogen een oplaadpunt aanvragen. Hierdoor neemt het aantal openbare oplaadpunten toe. De oplaadpunten worden in de openbare ruimte geplaatst en zijn door alle elektrische rijders te gebruiken.

 • Challenge: Hoe ga jij in 2030 naar school?

  In september start de provincie Noord-Brabant de Mobility Challenge: een prijsvraag voor het basis- en voortgezet onderwijs. Een jaar lang zijn we in gesprek met  zoveel mogelijk Brabanders over hun verwachtingen van de toekomst van ons verkeer en vervoer. Natuurlijk zijn ze ook benieuwd naar de ideeën van de Brabantse jeugd. We dagen scholen uit creatief aan de slag te gaan.

  De Mobility Challenge loopt van 6 september 2017 tot 6 oktober 2017.

 • De gemeente Reusel-De Mierden werkt samen met Bladel voor de inzet van buurtbemiddeling

  Soms ervaren mensen overlast van elkaar en lukt het niet hier in een goed gesprek samen uit te komen. In zo’n situatie kan buurtbemiddeling helpen. Het doel van buurtbemiddeling is conflicten in een buurt in een vroeg stadium signaleren en mensen ondersteunen bij het oplossen ervan.