Aanjaagsubsidie, voor een goed idee dat nèt een zetje nodig heeft!

Dit item is verlopen op 07-06-2017.

Je kunt twee keer per jaar een aanvraag doen om voor de aanjaagsubsidie in aanmerking te komen. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit inwoners uit de verschillende kernen. De deadline voor het tweede tijdvak is 5 mei 2017.

Op www.reuseldemierden.nl/subsidie vind je welke voorwaarden er gelden en hoe je een subsidie precies moet aanvragen. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Dewi van Veldhuizen (0497-650 085 / d.vanveldhuizen@reuseldemierden.nl).

De afgelopen weken hebben we aandacht besteed aan de ontvangers van de aanjaagsubsidie van het eerste tijdvak 2017. Deze week de laatste twee aanvragers: De Dabbers en de Jeugd van Tegenwoordig uit Lage Mierde.

Achtergrond

Een aantal leden van CV de Rampestampers heeft het initiatief genomen om jongeren uit het dorp te begeleiden bij het maken van een carnavalswagen. Het is de bedoeling dat zij over een aantal jaren als een zelfstandige groep wagens kunnen gaan bouwen. Hierdoor blijft de carnavalsoptocht in Lage Mierde in stand en hebben de jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding,  waaraan zij niet alleen veel plezier kunnen beleven, maar waarvan zij ook veel kunnen leren. Hopelijk kunnen zij op hun beurt straks ook weer een nieuwe groep helpen.

De aanvragers

De Jeugd van Tegenwoordig is de afgelopen twee jaar actief geweest met het bouwen van een carnavalswagen onder begeleiding van De Rampestampers. De Rampestampers heeft deze groep jongeren van 13/15 jaar ‘losgelaten’ om zelf met een nieuwe jongeregroep (De Dabbers) te gaan starten. De Jeugd van Tegenwoordig gaat door met het voor de eerste keer zelf bouwen van een carnavalswagen. Zij  worden hierbij, waar nodig, begeleid door hun ouders.

Voor CV De Dabbers zijn alle jongens en meiden van groep 7 en 8 van de basisschool uit Lage Mierde benaderd (ook speciaal onderwijs). Iedereen van deze leeftijdscategorie mag meedoen. Er worden geen eisen gesteld aan kennis of kunde. Het idee is dat iedereen kwaliteiten heeft die gebruikt kunnen worden en dat er heel veel te leren valt.

Oordeel adviescommissie

De adviescommissie ziet maatschappelijke meerwaarde in het feit dat de jeugd kan leren hoe je een carnavalswagen bouwt en daarmee ook leert samenwerken en omgaan met techniek.
De commissie wil beide jongerengroepen graag (eenmalig) aanmoedigen en denkt dat de groepen door samenwerking en sponsoring in staat zullen zijn om de begroting sluitend te maken.

Project: oprichting CV De Dabbers
Toegekend €1000 van de aangevraagde €1900.

Project: zelfstandig bouwen eerste carnavalswagen CV de Jeugd van Tegenwoordig
Toegekend €1000 van de aangevraagde €3.075.

Resultaat

Het college van burgemeester en wethouders neemt het advies van de commissie over: de subsi-die wordt verleend. De wagens van de Dabbers en de Jeugd van Tegenwoordig kon je afgelopen carnaval al bewonderen.