Aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing

Op 23 juli 2019 ontvangt u de aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing 1e halfjaar 2019. Deze aanslag ontvangt u per post of via MijnOverheid (als u het vinkje bij gemeente Reusel-De Mierden heeft aangezet).

Afvalstoffenheffing

Er geldt enkel belastingplicht voor de afvalstoffenheffing voor gebruikers van woningen. Bedrijven en winkels zijn dus geen afvalstoffenheffing verschuldigd.
De aanslag afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwijderen van het huishoudelijk afval bestaat uit twee gedeelten, namelijk:

  • Een vast gedeelte per perceel per maand (tarief € 8,95 per maand);
  • Een variabel gedeelte afhankelijk van het aantal ledigingen en het volume van uw container.

Rioolheffing

U betaalt als gebruiker van een woning of bedrijf rioolheffing. De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van het laatst bekende waterverbruik op uw adres voor het betreffende belastingjaar.

Voor Reusel is dit het waterverbruik van uw perceel over de periode 01-07-2017 tot 01-07-2018.
Voor Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel is dit het waterverbruik van uw perceel over de periode 01-01-2018 tot 01-01-2019. Op basis van deze waterstand wordt het waterverbruik berekend van uw perceel wat geldt als grondslag voor de rioolheffing voor 2019.

De hoogte van de rioolheffing bedraagt € 1,07 per m³ waterverbruik voor het 1e halfjaar 2019 en € 1,06 per mᵌ waterverbruik voor het 2e halfjaar 2019. Op jaarbasis betaalt u € 2,13 per m³ waterverbruik.

Vragen of bezwaar?

Bent u van mening dat uw aanslag onjuist is vastgesteld, dan hopen wij dat u eerst contact met ons opneemt via telefoonnummer 0497 - 650 618 of 0497 - 650 619 of per e-mail via belastingen@reuseldemierden.nl. U kunt er ook voor kiezen om  formeel bezwaar in te dienen, dit kan digitaal  via de website van de gemeente of per post.

Wenst u voortaan alle post van de gemeente digitaal in uw berichtenbox te ontvangen, dan kunt u zich registreren op MijnOverheid. U ontvangt de gemeentelijke aanslagen dan niet meer op papier. De gemeente heeft geen toegang tot uw digitale postbus, u bent zelf verantwoordelijk voor deze registratie of het intrekken daarvan (vinkje aan- of uitzetten).