Baetsen: afvalinzameling tijdens coronacrisis

De afvalinzameling vanuit Baetsen verloopt volgens planning. Echter kan het voorkomen dat zij niet op het gebruikelijke tijdstip door uw straat rijden. Het is niet nodig om hierover ongerust te zijn of te bellen naar Baetsen. Mocht aan het einde van de dag onverhoopt toch blijken dat afval niet is opgehaald, mag u het alsnog melden bij Baetsen.