Burgemeester Harrie Tuerlings stopt

Dit item is verlopen op 10-06-2017.

Sinds maart 2009 heb ik met veel plezier, enthousiasme en toewijding burgemeester mogen zijn in Reusel-De Mierden.Ik heb tussen en met onze inwoners, het gemeentebestuur, de medewerkers en mijn contacten in en buiten de regio aan veel zaken mogen meewerken. Ik kijk hier met genoegen op terug. 

Tegelijk moest ik ervaren dat het burgemeesterschap ook veel vraagt. In die zin citeer ik een collega-burgemeester, die het ambt vergelijkt met topsport. Het is een ambt dat je dagelijks in beslag neemt, zowel in tijd als in aandacht. Ik heb aan den lijve moeten ondervinden dat hetgeen het ambt vraagt niet meer aansluit op mijn persoonlijke gesteldheid. 


Daarom is na rijp beraad en intensief overleg met onder meer mijn medici de conclusie getrokken dat hierdoor voor mij terugkeer als burgemeester niet haalbaar is. Dit betekent dat de commissaris van de Koning om deze reden een verzoek zal indienen voor ontslag.
Graag had ik het anders gezien, maar het doet recht aan mijn persoonlijke omstandigheden én aan de wijze waarop het burgemeesterschap in deze mooie gemeente ingevuld moet blijven worden.


Ik kijk terug op mooie jaren, waarin mijn vrouw en ik ons hebben voelen aarden tussen u allen en in deze prachtige omgeving. Wij hopen u nog vaak daarin tegen te mogen komen.


Dank voor uw steun, in velerlei vormen!