Dorpsraad Lage Mierde krijgt perceel voor voedselbos

Het Groenontwikkelfonds Brabant heeft 8 juli een perceel van 1,9 hectare aan de Beekakkersweg gegund aan de Dorpsraad Lage Mierde voor de ontwikkeling van een voedselbos. Het Groenontwikkelfonds beoordeelde de aanvraag van de Dorpsraad positief vanwege de bijdrage aan de biodiversiteit, de voedselbos-kundige kwaliteit, de kennis, ervaring en motivatie van de initiatiefnemers en de ideeën voor het voortbestaan van het voedselbos. 

Leefbaarheid vergroten

De Dorpsraad Lage Mierde wil met het voedselbos de leefbaarheid in het dorp vergroten. Het voedselbos kan een plek zijn om elkaar te ontmoeten, samen te werken en samen te delen, te spelen en te leren. De initiatiefnemers denken daarbij onder meer aan kinderen, ondernemers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het voedselbos kan ook onderdeel van een wandeling worden, schoolkinderen kunnen er les krijgen en dorpsbewoners kunnen er fruit rapen en plukken.  

Herstel Beekdal

De aanleg van een voedselbos past heel goed in de ontwikkelingen rondom het beekherstel van de Reusel in Lage Mierde. Verschillende partijen, aangejaagd door Waterschap De Dommel, zijn betrokken bij het project en zij hopen dat het de start is van een mooi stukje gebiedsontwikkeling. Onze gemeente is positief over deze initiatieven en ondersteunt ze van harte.