Eerste cursus Digisterker succesvol afgerond

Dit item is verlopen op 15-06-2017.

Bibliotheek De Kempen heeft samen met de plaatselijke KBO of Seniorweb de speciale cursus Digisterker ‘werken met de e-overheid’ aangeboden. Op donderdag 11 mei kregen de eerste deelnemers hun DigiSterker-certificaat uitgereikt door wethouder Peter van Noort.

Wat is Digisterker?
De cursus Werken met de e-overheid is in het leven geroepen om een grote groep mensen vertrouwd te maken met de verschillende websites van de overheid en gemeente waarbij u moet inloggen met uw DigiD. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is afgesproken dat vanaf 2017 burgers en bedrijven hun zaken met de overheid uitsluitend digitaal kunnen afhandelen. De cursus Digisterker is een uitstekend hulpmiddel om te oefenen met de digitale overheid en wordt inmiddels al in een groot aantal gemeenten, met succes gegeven. In samenwerking met bibliotheek De Kempen

Wat werd er behandeld in de cursus?
De cursus bestond uit vier bijeenkomsten en behandelde onderdelen zoals het aanvragen en gebruiken van een DigiD, het zoeken en aanvragen van informatie op de website van de gemeenten en bij landelijke overheden en daarnaast het inzien van informatie bij Mijn Overheid, UWV en Sociale Verzekeringsbank. De cursus werd positief ontvangen. "De cursus is een eye-opener", "veel aandacht voor de individuele cursist", "duidelijke uitleg door de docenten" en "een duidelijk cursusboek dat na de cursus thuis als naslagwerk gebruikt kan worden" zijn enkele reacties.

Wilt u ook meedoen?
Meer informatie vindt u op de website van de Bibliotheek De Kempen.