Eiken omwikkelen met plastic helpt niet tegen processierups

Sommige eiken in onze gemeente zijn dit voorjaar met plastic omwikkeld. Het is de gemeente niet bekend door wie dit is uitgevoerd. Waarschijnlijk is dit gedaan vanuit het idee dat dit plastic de looproute van de eikenprocessierups zou blokkeren. Helaas werkt dit niet en is het plastic slecht voor het milieu.

Geen effect

Het Kennisplatform Processierups concludeert op haar website dat het omwikkelen van eiken boomstammen met plastic folie geen zin heeft. De rupsen komen uit de eitjes die hoog in de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit de boom. We vragen daarom om geen boomstammen van eiken meer te omwikkelen met plastic. We zien dat het plastic op sommige plaatsen alweer loslaat en zo in de natuur terecht komt. Dat is zeker niet wenselijk! In de openbare ruimte zal de gemeente het plastic daarom binnenkort van de boomstammen laten verwijderen.

Beheersing eikenprocessierups

We zijn inmiddels gestart met de uitvoering van de preventieve beheersing, waarbij we proberen de plaagdruk laag te houden. Op basis van de waargenomen plaagdruk en de risicoklasse waarin de gemeentelijke eiken zich bevinden worden deze wel/niet preventief behandeld. Waar het niet toegestaan/mogelijk is om de eikenprocessierupsen preventief te beheersen of waar dit tot onvoldoende resultaat heeft geleid overwegen we de rupsen aanvullend weg te laten zuigen.

Meer informatie

Meer informatie over het preventief beheersen van de eikenprocessierups in onze gemeente en het voorkomen van gezondheidsklachten vindt u op de pagina preventie eikenprocessierups