Gladheidbestrijding en strooiroutes

In 2018 zijn het nieuwe Beleids- en Uitvoeringsplan gladheidbestrijding vastgesteld. Het beleidsplan is opgesteld om de taak van gladheidbestrijding meer vanuit ‘Samen Doen’ op te pakken. In het nieuwe plan zijn de primair te strooien routes teruggebracht naar de vastgestelde strooiroutes. Dit is samen met de inwoners tot stand gekomen. De provincie strooit de N269 en N284.

Samen Doen

In het kader van ‘Samen Doen’ vragen wij u om -waar nodig en indien mogelijk- uw steentje bij te dragen (bijvoorbeeld het sneeuwvrij maken van trottoirs). In het buitengebied zouden wellicht tractorbezitters kunnen helpen. Er is al een initiatief voor het sneeuwvrij maken van de toegangspaden en voetpaden rondom Mariahof en het huis van de toekomst aan de Kruisstraat en Marialaan.

Buurtverenigingen en buurtpreventie

Ook buurtverenigingen en buurtpreventieteams kunnen een belangrijke rol spelen in gladheidbestrijding. Buurtcoördinatoren kunnen contact opnemen met ons team Ruimtelijk Beheer via 0497 – 650 650 wanneer strooizout en sneeuwscheppen kunnen worden opgehaald bij de gemeentewerf.

Alvast bedankt voor uw inzet en denk altijd aan uw eigen veiligheid!

Legenda

  • Geel: provincie
  • Rood: gemeente
  • Groen: gemeentegrens

Klik op de foto om in te kunnen zoomen.