Herinnering aanjaagsubsidie (16-10-2018)

Dit item is verlopen op 19-11-2018.

Voor een goed idee dat nét een zetje nodig heeft!

De gemeente Reusel-De Mierden kent de aanjaagsubsidie. Een incidentele subsidie die bestemd is voor bijzondere vernieuwende projecten en activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke effecten. De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door een adviescommissie bestaande uit inwoners uit onze gemeente.

Je kunt twee keer per jaar een aanvraag doen om voor de aanjaagsubsidie in aanmerking te komen. De deadline voor het volgende tijdvak is 5 november 2018. Zorg dat je op die datum ook alles op orde hebt. Als je voor jouw project bijvoorbeeld veel materialen wil aanschaffen, zorg dan dat je al verschillende offertes hebt opgevraagd. De dorpsraad in jouw kern kan bij een pril idee helpen door kritisch mee te kijken en je nuttige contacten aan de hand te doen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op www.reuseldemierden.nl/subsidie vind je welke voorwaarden er gelden en hoe je een subsidie precies kunt aanvragen.