Kent u iemand die een lintje verdient?

"Zo iemand verdient een lintje!" Je hoort het vaak zeggen en het is ook zo. Zeker voor mensen die zich langdurig belangeloos voor de gemeenschap, een vereniging of voor anderen inzetten. Vaak hoor je ook: “Van mij hoeft het niet.” Maar toch, als dat lintje wordt opgespeld, blijkt dat die waardering met veel dank wordt aanvaard.

Kent u iemand die een lintje verdient?

Kent u iemand die veel voor de samenleving doet en daarvoor een lintje verdient? Dien dan snel een voorstel in bij de burgemeester. U heeft daarvoor tot 1 juli 2020 de tijd. Als het eerder kan, dan graag!

Voorstel indienen

Voordat u uw voorstel indient bij de burgemeester, neemt u de volgende stappen:

 1. Vul het aanvraagformulier in. Deze kunt u downloaden op de pagina 'Koninklijke onderscheiding'. U kunt het aanvraagformulier ook laten toesturen;
 2. Verzamel alle benodigde gegevens van de persoon die u voorstelt (persoonlijke gegevens, de reden voor het indienen van het voorstel, een overzicht van de bijzondere verdiensten, ondersteunende brieven betrokken verenigingen etc.);
 3. Dien uw voorstel het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juli 2020, in bij de burgemeester. Het is aan te bevelen vooraf overleg te plegen met de contactpersoon bij de gemeente, Philomeen Tijssen, zodat kan worden bekeken of het voorstel haalbaar is en hoe het voorstel moet worden ingediend. Zij is bereikbaar via 0497 - 650 650.
   

Criteria voor toekenning

Iemand die kans maakt op een lintje, moet aantoonbare verdiensten hebben voor de samenleving en in elk geval aan de volgende criteria voldoen:

 • Onbesproken gedrag: betrokkene mag geen strafblad hebben of in de afgelopen vijf jaar een misdrijf van minder ernstige aard hebben begaan (zoals een veroordeling wegens rijden onder invloed). Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de procedure;
 • Inzet gedurende ‘geruime tijd’: een langdurige periode van actieve inzet voor de samenleving;
 • Bij extreme intensiteit kan de tijdsduur daarmee gecompenseerd worden;
 • Actualiteit: betrokkene moet ofwel nog actief zijn, ofwel zijn activiteiten recent hebben beëindigd;
 • Continuïteit: de maatschappelijke activiteiten moeten in principe een aaneengesloten periode omvatten;
 • Belangeloos: betrokkene ontvangt voor zijn activiteiten geen marktconforme honorering;
 • Maatschappelijke uitstraling: de verdiensten moeten een ‘brede’ maatschappelijke uitstraling hebben. De verdiensten mogen dus niet eenzijdig of slechts voor een beperkte groep in de samenleving van belang zijn.

En dan?

Als u uw voorstel heeft ingediend voor 1 juli 2020, brengt de burgemeester advies uit over het voorstel. Vervolgens wordt het voorstel getoetst door de commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en het verantwoordelijk ministerie. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. Het lintje wordt dan tijdens de Algemene Gelegenheid 2021, beter bekend als 'de lintjesregen' voor Koningsdag, uitgereikt.

Het kan ook gebeuren dat een aanvraag wordt afgekeurd. Over de redenen hiervan kan geen inhoudelijke informatie verstrekt worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Philomeen Tijssen via 0497 - 650 650. Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is te verkrijgen via de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.nl.