Omgaan met mensen met dementie tijdens corona

De uitbraak van corona heeft een enorme invloed op onze samenleving. Iemand met dementie kan zich on-veilig voelen en vereenzamen, thuis of in het verpleeghuis. Stichting Alzheimer Nederland geeft advies hoe je daar het beste mee om kunt gaan. 

Gevoelens van onveiligheid


Veel mensen met dementie volgen net als iedereen het nieuws. Dit kan ook bij hen gevoelens van angst en onrust oproepen. Een extra risico is dat een onrustig gevoel blijft hangen, maar dat je naaste vergeet waar die gevoelens vandaan komen. Mensen met meer gevorderde dementie kijken misschien geen nieuws meer, maar nemen gevoelens van onrust wel snel over van jou, familie en zorgmedewerkers.

Niet alle informatie delen


Denk goed na over welke informatie je deelt. Welke tv-programma’s staan aan en welke gesprekken voer je waar je naaste met dementie bij is? Probeer je eigen zorgen niet teveel te uiten, maar deel die zorgen met anderen. Je kunt bijvoorbeeld de Alzheimer Telefoon bellen. Gratis bereikbaar tussen 9.00 - 23.00 uur op 0800 5088.