Onderzoek naar fundering N284

Aan de provinciale weg N284 vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. Om de kwaliteit en mogelijke herbruikbaarheid van de materialen van de fundering van de weg te kunnen bepalen gaat het bedrijf Geofoxx, in opdracht van de provincie Noord-Brabant, groot onderhoud onderzoek doen.

Kwaliteitsonderzoek

Tussen Reusel en Hapert (km 5 t/m km 11,5) wordt gekeken wat de kwaliteit is van de onderliggende betonweg, de voegen en (de opbouw van) de fundering. Geofoxx doet verspreid over het gehele traject boringen en voert diverse analyses uit. Zo moet inzichtelijk worden wat de staat van de weg is en of het materiaal van de fundering kan worden hergebruikt.

Overlast

Weggebruikers van de N284 kunnen gedurende van medio mei tot en met medio juni overlast ondervinden van deze werkzaamheden. Om dit zoveel mogelijk te beperken, wordt goed gekeken naar de planning en uitvoering van de werkzaamheden. Meer informatie is te vinden op https://n284.nl/nieuws. Heeft u nog vragen over het onderzoek of over het project? Stuur dan een e-mail naar n284@bladel.nl.