Plaatsing kroonringen voor PMD-afval

Kroonring

Tussen 19 en 30 augustus zullen op verschillende locaties in de gemeente ‘kroonringen’ worden geplaatst. Een kroonring (zie foto) is een ring met zes knoppen die, bij voorkeur, aan een lantaarnpaal wordt bevestigd. Aan de kroonring kunt u de PMD- en de tariefzak hangen.

Let op: het is van groot belang dat deze zakken gescheiden per knop worden opgehangen. Dus per knop alleen PMD- of alleen tariefzakken.

De voordelen op een rij:

  • Er is geen kans meer op verwaaiing van de zakken.
  • De zakken hangen van de grond, waardoor ze minder goed bereikbaar zijn voor dieren.
  • Door het creëren van verzamelpunten wordt de inzameling gemakkelijker.
  • Het levert het een rustiger straatbeeld op.

Bij de plaatsing is gekeken naar een goede verspreiding in de straat, de verkeersveiligheid, het aanwezige groen en de bestaande aanbiedlocaties van afval.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Bart Tholen via b.tholen@kempengemeenten.nl of 0497 - 531 300.