Preventie eikenprocessierups

Begin mei zijn verschillende gemeentelijke eiken preventief bespoten om de overlast in de maanden mei tot en met juli te beperken. In sommige gebieden kan bij overlast ook worden ingezet op nabehandeling of worden er in uitzonderingsgevallen waarschuwingsmaatregelen getroffen. Daarnaast stimuleren we waar mogelijk de biodiversiteit en natuurlijke vijanden. Op eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk voor de beheersing van de eikenprocessierups.

Tuintips tegen eikenprocessierups

Zo’n vijftien verschillende vogelsoorten en veel insecten, spinnen en vleermuizen eten of parasiteren de eikenprocessie-eitjes, -rupsen, -poppen of –vlinders. Zorg er dus voor dat u in uw tuin ruimte biedt aan deze natuurlijke vijanden van de processierups!

  • Plant verschillende soorten dichte of stekelige struiken (liefst met bessen). Vogels vinden er veilige plaatsen om te broeden of te rusten en voedsel. En de struiken vormen leefgebied voor insecten.
  • Graaf een vijvertje of zet een platte waterschaal neer, als drinkplaats voor vogels en insecten.
  • Zorg voor verschillende soorten bloeiende planten in uw tuin. Bloemrijke tuinen en bermen bieden namelijk leefgebied aan talloze insecten en daarmee voedsel voor vogels. 
  • Hang een paar nestkastjes op voor tuinvogels, bijvoorbeeld koolmezen, omdat hun invliegopening geschikt is voor meerdere vogelsoorten.  

Op de website van Vogelbescherming Nederland vindt u meer informatie.

Bij samenwerkingsprojecten (vanuit bijvoorbeeld een (buurt)vereniging) kan de gemeente faciliteren door materialen ter beschikking te stellen. Voor informatie kunt u terecht bij team Ruimtelijk Beheer via 0497 - 650 650.

Gezondheidsklachten voorkomen/verminderen

Als u in een gebied komt met processierups, bedek dan zo veel mogelijk uw huid en vermijd elk contact met brandharen. Bent u toch in contact gekomen met brandharen? Ga dan niet krabben of wrijven, maar spoel de huid/ogen goed af met water. Raadpleeg uw huisarts bij ernstige klachten. Meer tips leest u in de folder van de GGD.

Melden

Bij de beheersing van de eikenprocessierups kunt u de gemeente helpen door openbare locaties met plaagdruk te melden via 0497 - 650 650 of www.reuseldemierden.nl/melding. Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op www.processierups.nu.