Regionaal Meetnet Lucht en Geluid | Nieuwsbrief #2

Vier keer per jaar praat het Regionaal Meetnet Lucht en Geluid u bij over de verbinding tussen het Regionaal Meetnet, lokale burgerinitiatieven en de betrokkenheid van gemeenten in het luchthavengebied Zuidoost-Brabant. De nieuwsbrief is ook onderaan deze pagina te downloaden als pdf-bestand. Meer informatie via www.odzob.nl/meetnet of stuur een e-mail aan meetnet@odzob.nl.