Reusel-De Mierden kampioen afvalscheiding van Nederland

Inwoners van de gemeente Reusel-De Mierden maken dit jaar minder dan 20 kilogram restafval per persoon. Daarmee maken zij veruit het minste restafval van heel Nederland.

Wethouder Cees van de Ven is zeer tevreden met dit resultaat. “De invoering van de tariefzak voor restafval in 2015 is een goede prikkel gebleken om afvalscheiding te stimuleren. Het feit dat we van 118 kilo restafval in 2013 naar slechts 19 kilo restafval in 2017 zijn gegaan, overtreft alle verwachtingen!”

De gemeente voldoet nu dus al, als eerste en enige gemeente, aan de Kempische doelstelling van 20 kilogram in 2020 en de nationale doelstelling om minder dan 30 kilo restafval te maken in 2025.

Veel recycling, nauwelijks nog restafval

Scheiding van afval betekent in de praktijk dat er meer inzamelsystemen nodig zijn om het afval te verzamelen. De opbrengst van bv. ingeleverde plastic verpakkingen, wordt echter elk jaar lager. De kosten voor afvalinzameling nemen daardoor niet af. “We blijven daarom als gemeente, samen met de inzamelaar, onderzoeken hoe we de inzameling van afval verder, tegen lagere kosten, kunnen verbeteren”.