Samen Doen in Reusel-De Mierden! (24-01-2018)

“Samen Doen” staat sinds eind 2016 hoog op de agenda van de gemeente Reusel-De Mierden.

Waar staat Samen Doen voor?

Peter van de Noort (wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Zorg en Jeugdbeleid): “Het doel van Samen Doen is werken aan een veilige en betere leef- en woonomgeving in onze gemeente. Inwoners zijn daarbij de ervaringsexperts. Zij weten als geen ander wat er speelt in hun eigen wijk of kern. Het is daarom belangrijk dat inwoners zelf met initiatieven kunnen komen wanneer zij iets willen realiseren. De gemeente faciliteert, waar mogelijk, de middelen en zal mogelijkheden creëren waar inwoners bij aan kunnen sluiten. Ideeën kunnen rekenen op steun van de gemeente. Het is dus niet iets van alleen de gemeente of alleen de inwoners. Dat is de kracht van dit idee: SAMEN DOEN.”
 

Hoe willen we dit bereiken

Het is aan inwoners, buurtverenigingen, ambtenaren, bestuurders, ondernemers, dorpsraden en vrijwilligers om na te denken over zaken die samen gedaan kunnen worden. Onze ambassadeurs gaan daarbij helpen. Zij gaan samen met u aan de slag om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren. Deze medewerkers van de gemeente zoeken de verbinding tussen de inwoners in de kernen en de gemeente. Zij vormen een belangrijk aanspreekpunt voor u als inwoner.

Graag stellen wij de ambassadeurs van onze kernen aan u voor:

Hooge Mierde   – Kees van Puyenbroek:                                         ambassadeurs.hoogemierde@reuseldemierden.nl

Hulsel               – Dewi van Veldhuizen en Lia Cortenraad:              ambassadeurs.hulsel@reuseldemierden.nl

Reusel              – Hennie Rens, Laurens Elzinga en Rita Lavrijsen: ambassadeurs.reusel@reuseldemierden.nl.

Lage Mierde     – Cora Tholen, Maarten Olthuis en Marjo Luttels:    ambassadeurs.lagemierde@reuseldemierden.nl

(v.l.n.r. Kees van Puyenbroek, Dewi van Veldhuizen, Hennie Rens, Laurens Elzinga, Marjo Luttels, Rita Lavrijsen, Cora Tholen, Lia Cortenraad en Maarten Olthuis)

Samen Doen, een terugblik op de Winterfeesten Reusel-De Mierden

Ons jaarlijkse winterfestijn de Winterfeesten Reusel-De Mierden is ook een goed voorbeeld van Samen Doen. Het is een initiatief vanuit de inwoners en wordt door de gemeente alleen daar waar het nodig is gefaciliteerd. Het is een op zichzelf staand evenement voor en door de inwoners van onze gemeente. Dat kun je als gemeente alleen maar toejuichen. De ondersteuning van de gemeente in menskracht en in financiële middelen is steeds minder nodig. Bewonderenswaardig hoe de organisatie met veel vrijwilligers organisatorisch is geregeld en hoe iedereen zich heeft ingezet. Dit heeft geresulteerd in wederom een succesvolle editie.

De ambassadeurs van Samen Doen komen ook in 2018 weer naar u toe!

Afgelopen jaar bezochten onze ambassadeurs o.a. de Winterfeesten en de KBO-middag. In 2018 zult u de ambassadeurs ook regelmatig tegenkomen. Op deze manier krijgen ze een compleet beeld van wat er bij u en in de dorpen leeft en waar behoefte aan is. Daarnaast kunt u de ambassadeurs ook zelf benaderen via bovenstaande e-mailadressen per kern.

Waar wilt u in 2018 de ambassadeurs graag tegenkomen en waar heeft u behoefte aan? Laat het ons weten via de ambassadeurs of per e-mail, zodat we met ‘Samen Doen’ ook in 2018 weer veel samen kunnen realiseren.
 

Enkele anekdotes/ervaringen van onze ambassadeurs:

“De bouwbeurs is een goede manier om een keer andere mensen te spreken die niet zo vaak bij informatieavonden komen. Een goede plek om mensen wat meer en informeel en één-op-één te spreken.”

“Ik heb genoten van een volle zaal met volop dansende mensen tijdens de KBO-middag. Naast ervaringen met de gemeente (gelukkig goede) kreeg ik van mijn gesprekspartners ook levensverhalen mee. De veerkracht van mensen is ongelooflijk. Het heeft ook geleid tot een uitnodiging om een keer op bezoek te komen. En dat ga ik eind januari met een andere ambassadeur doen!”

“Het valt me op hoe soepel alles verloopt. Vrijwilligers weten precies wat van hun verwacht wordt en als er iets is dan kunnen ze direct bij iemand terecht die knopen doorhakt. Er hangt een aangename en vriendelijke sfeer. Ik heb de indruk dat de vrijwilligers er met plezier aan het werk zijn. En de jeugd die vermaakt zich wel op de ijsbaan, daarvoor is niet meer nodig dan goed ijs, ruimte om te schaatsen en je vrienden.”