Slim beheer afvalbakken

Onze gemeente beheert en onderhoud circa 120 afvalbakken. 

Dat beheer bestaat onder andere uit het behandelen/ adviseren over aanvragen van nieuwe afvalbakken en het op kaart zetten van de locaties van de afvalbakken. Leging, onderhoud, reparaties en vervanging van de afvalbakken wordt eveneens uitgevoerd door de gemeente.

Wat gaat er veranderen

We gaan de afvalbakken op een efficiëntere wijze beheren. Voorheen waren de afvalbakken uitgevoerd met een opening waardoor regenwater gemakkelijk de bak in kon lopen. Ook waren de openingen moeilijk afsluitbaar tijdens de vuurwerkperiode in december.  

Vanaf eind 2019 gaan we, bij vervanging, een nieuw type afvalbak aanbrengen. Verder zorgen we voor een (nog) betere spreiding van de afvalbakken. Tot slot worden afvalbakken buiten de bebouwde kom gesaneerd. Dit laatste past beter in het onderhoudsbeleid van onze gemeente waarbij het centrum intensief onderhouden wordt, binnen de kom ‘basis’ onderhoud aan de openbare ruimte gepleegd wordt en het buitengebied en de bedrijventerreinen extensief onderhouden worden.

Wat gaat u hiervan merken

De gemeente gaat op plekken waar teveel afvalbakken staan afvalbakken weghalen. Verder werken we toe naar één type afvalbak. Op locaties waar  afvalbakken frequent door vandalisme (zwaar) beschadigd worden, haalt de gemeente de bakken voor de duur van minimaal één jaar weg. Op locaties waar een afvalbak niet hoort te staan maar aanwonende(n) de desbetreffende afvalbak willen behouden, wordt het mogelijk om de afvalbak te adopteren. Deze zogenaamde ‘adoptie-afvalbak’ dient door een groep bewoners of ondernemers onderhouden en geleegd te worden. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze plannen ten aanzien van de afvalbakken dan kunt u een e-mail sturen aan ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl. Wilt u teruggebeld worden naar aanleiding van uw vraag? Vermeld dan uw naam en telefoonnummer.