Tegemoetkoming sportverenigingen en -stichtingen Noodloket

Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het Noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. De regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten door de maatregelen rondom het coronavirus. Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen via het Noodloket  een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. Het volgende is al bekend:

  • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
  • De aanvragende organisatie moet een KvK-nummer hebben;
  • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
  • Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
  • Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) werken de regeling op dit moment uit. Het Noodloket zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, wordt daarover gecommuniceerd via www.rvo.nl en www.kvk.nl;
  • De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen;
  • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de personele lasten;
  • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen, omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.

Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen via de pagina van de Rijksoverheid.