Uitstel gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid maatregelen getroffen die (grote) gevolgen kunnen hebben voor ondernemers. De Rijksoverheid heeft inmiddels steunmaatregelen voor ondernemers afgekondigd. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen, heeft de gemeente  aanvullende maatregelen genomen.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

De gemeente komt ondernemers tegemoet door hen uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen te bieden. Deze maatregel geldt ook voor maatschappelijke organisaties (zoals culturele instellingen en sportverenigingen) en heeft betrekking op de Onroerende zaakbelasting en afval- en rioolheffing en marktgelden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden alle invorderingsmaatregelen tot 1 september 2020 stopgezet. U kunt eenvoudig uitstel van betaling aanvragen via www.reuseldemierden.nl/uitstelbelastingondernemers.

Tegemoetkoming legeskosten voor evenementen en horeca

Door de coronamaatregelen kunnen diverse evenementen in onze gemeente geen doorgang vinden. Indien voor een evenement een vergunning is aangevraagd en een legesaanslag is opgelegd, kan de organisator van het evenement voor deze aanslag een tegemoetkoming aanvragen. Dit is alleen mogelijk als er niet op een later moment alsnog gebruik wordt gemaakt van de vergunning. Dit geldt ook voor horecabedrijven die geen gebruik maken van verruiming van het sluitingsuur. De leges die zijn opgelegd voor de vergunning worden kwijtgescholden of verrekend. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar gemeente@reuseldemierden.nl t.a.v. financiële administratie. 

Aanslag toeristenbelasting

Recreatiebedrijven met overnachtingsmogelijkheden dragen jaarlijks toeristenbelasting af. De voorlopige aanslag voor de toeristenbelasting wordt dit jaar niet opgelegd. De eindaanslag over het jaar 2020 wordt begin 2021 opgelegd en is gebaseerd op het werkelijke aantal overnachtingen in 2020.

Steunmaatregelen voor ondernemers

De Rijksoverheid heeft verschillende financiële steunmaatregelen voor ondernemers opengesteld. De regelingen voor ZZP’ers, MKB, agrarische bedrijven en detailhandel- en horecabedrijven in de Kempen worden centraal gepresenteerd en regelmatig bijgewerkt op de website van KempenPlus. Hier vindt u de regelingen die uitgevoerd worden door KempenPlus, UWV, Rijksdienst voor Ondernemers en Belastingdienst.