Update sporten in tijden van corona

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar onder begeleiding samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Protocol

De gemeente heeft het ‘protocol verantwoord sporten’ dat door de Rijksoverheid is opgesteld, toegestuurd aan het gros van de sportverenigingen in onze gemeente. Hierin staan onder meer richtlijnen voor de verenigingen, de sporters, maar ook voor vrijwilligers die bij de sportactiviteiten willen helpen. Zie bijlage in pdf aan het eind van dit bericht. 

Wat doet wie?

De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd om de regie te houden op alle sportactiviteiten. Vandaar dat we van alle verenigingen willen weten wat hun plannen zijn. Bijvoorbeeld: 

• Welke activiteiten gaat de vereniging voor welke leeftijdsgroepen aanbieden? 
• Hoeveel deelnemers zijn er? 
• Welke buitenruimte is nodig voor de activiteiten?
• Wie is de coronacoördinator binnen de vereniging?


Overzicht

De gemeente heeft deze informatie nodig om een compleet beeld te hebben van alle activiteiten. Wij kunnen dan zoveel mogelijk jonge inwoners op de hoogte stellen van de activiteiten en eventueel ondersteuning bieden bij de uitvoering. 


Contact

Wij verzoeken verenigingen die nog geen brief of mail hebben gekregen van de gemeente om contact op te nemen met b.jacobs@reuseldemierden.nl