Voedselbank laat niemand in de steek!

De voedselbank Bladel is werkzaam in Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Recentelijk heeft de voedselbank besloten de deuren te sluiten in verband met de coronacrisis. Door het hamstergedrag hebben supermarkten geen eten meer over dat ze aan de Voedselbank kunnen doneren. Ook kon de Voedselbank de veiligheid van vrijwilligers en bezoekers onvoldoende garanderen.

(Tijdelijke) oplossing

De gemeenten zijn in gesprek gegaan met de Voedselbank over wat er nodig is om weer te kunnen openen. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. In de tussentijd zorgt de Voedselbank voor een goede tijdelijke oplossing voor alle betrokken gezinnen. Er worden bijvoorbeeld voedselbonnen verstrekt, waarmee gezinnen zelf hun boodschappen kunnen halen. De Voedselbank dankt alle donateurs die hen op dit moment helpen!

Aanmelden

Mensen die voor een voedselpakket in aanmerking denken te komen, worden aangemeld via de Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Kempengemeenten, KempenPlus, maatschappelijk werk, het zorgloket, Vluchtelingenwerk of andere hulpverlenende instanties. U kunt zich normaalgesproken niet rechtstreeks bij de voedselbank aanmelden, maar als noodoplossing kan dit tijdelijk wel via voedselbankbladel@gmail.com of 06 - 28 94 86 14.