Woonvisie en openbare verlichting: geef uw mening via het Inwonerspanel

Centraal in het komende inwonerspanel staan de woonvisie en openbare verlichting. We zijn erg benieuwd naar uw mening over deze onderwerpen. 

Inwonerspanel woonvisie

Dit jaar stelt de gemeente Reusel-De Mierden haar nieuwe woonvisie op. Dit is belangrijk omdat er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen op de woningmarkt zijn geweest, die vragen om een aanpassing van het woonbeleid. Denk hierbij aan het langer zelfstandig wonen en de nieuwe woningwet.

De volgende thema’s komen in de nieuwe woonvisie in ieder geval aan de orde:

  • Toekomstige woningvraag
  • (Sociale) huurwoningen, betaalbaarheid en beschikbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Wonen met zorg

Inwonerspanel openbare verlichting

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 26 januari 2016 ingestemd met het beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020. In 2016 is een start gemaakt met het vervangen van de traditionele verlichting door nieuwe LEDverlichting en de eerste resultaten zijn inmiddels bekend. Op basis van deze bevindingen in combinatie met de resultaten van de enquête  zal gekeken worden waar er nog verbetering mogelijk is. Dit wordt vertaald in een nieuw beleidsplan wat ook meteen is afgestemd op de andere beheerdisciplines.

Heeft u hier een mening over en wilt u hierover meedenken? Meld u dan aan voor het inwonerpanel!

Voor aanmelding van het Inwonerspanel en meer informatie bezoekt u www.inwonerspanelreuseldemierden.nl. De vragenlijst staat vanaf 21 augustus online en vanaf deze datum kunt u deelnemen aan het onderzoek.