Bedrijvencontactfunctionaris

Bedrijvencontactfunctionaris

Gemeente Reusel-De Mierden heeft een speciale bedrijfscontactfunctionaris, Laurens Elzinga. Bij hem kunt u terecht met vragen op het gebied van economische zaken en recreatie en toerisme. Natuurlijk kan hij niet al uw vragen beantwoorden. In dat geval zal hij u doorverwijzen naar de juiste instanties.