Ondersteuningsmaatregelen agrarisch

Als agrarische ondernemer heeft u te maken met een veelvoud aan wet – en regelgeving. Als gemeente zijn wij één van de instanties die verantwoordelijk zijn voor wet – en regelgeving en de controle hierop. Het Rijk en de provincie ondersteunt veehouders bij omschakelen, bedrijfsbeëindiging, innoveren, slopen, asbest verwijderen en natuurdoelen.

Wij proberen u op deze pagina wegwijs te maken in wet- en regelgeving en landelijke en provinciale regelingen. 

Bent u veehouder en wilt u uw bedrijf aanpassen, uitbreiden of omschakelen of wilt u stoppen? Dan raden wij u aan een (agrarisch) adviseur in handen te nemen. Ook raden wij u aan contact op te nemen met de ervencoach Kees van Haaren (link naar ervencoach). U kunt vrijblijvend een afspraak met hem maken.

Door het organiseren van bijeenkomsten en het voeren van keukentafelgesprekken streven we er naar om nauw contact te hebben en te onderhouden met onze agrarische ondernemers en de betrokken gezinnen. 

Gemeentelijk beleid (14-07-2020)

Onze kaders zijn vastgesteld in de Omgevingsvisie, de geurverordening en het bestemmingsplan buitengebied 2009 en de herziening fase 1a van 2012. Het bestemmingsplan wordt momenteel herzien.

Waar vindt u deze documenten?   

Het aanvragen van vergunningen kunt u doen bij www.omgevingsloket.nl.

Informatie over gemeentelijke vergunningen voor milieu en bouwen kunt u opvragen bij Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) Kempen, tel: 0497 - 53 13 00 of e-mail: vth@kempengemeenten.nl.

Provinciaal beleid (14-07-2020)

Op de pagina brabant.nl/onderwerpen/platteland vindt u informatie over beleid en subsidies die de provincie aanbiedt. Het provinciale beleid voor de veehouderij is opgenomen in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. 

De provincie Noord-Brabant heeft een wegwijzer voor veehouders uitgegeven, met daarin alle te maken keuzes met betrekking tot het provinciale beleid. Bekijk de wegwijzer hier: www.brabant.nl/actueel/nieuws/platteland/2020/wegwijzer-voor-veehouders-beschikbaar.

U kunt zich via brabant.nl/onderwerpen/platteland aanmelden voor een handige whatsapp service om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de veehouderij. Ook blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van de stikstofproblematiek.

De provincie Noord-Brabant kent diverse subsidies voor onder andere uitbreiding van Natuur Netwerk Brabant en de aanleg van landschapselementen. Voor meer informatie over subsidies en het aanvragen daarvan verwijzen we u naar: https://www.brabant.nl/loket/subsidies.aspx

Rijksbeleid (14-07-2020)

Op de pagina www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/omgevingsthema vindt u informatie over de relevante onderwerpen die bij een ruimtelijke ontwikkeling onderzocht moeten worden.
Er zijn vanuit het Rijk en Europa diverse landbouwsubsidies beschikbaar. Meer informatie vindt u via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw-en-tuinbouw/landbouwsubsidies.