Aanjaagsubsidie

 • Wat is het?

  icon

  De aanjaagsubsidie is een incidentele subsidie bestemd voor bijzondere, vernieuwende projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid. De subsidie is bedoeld als een zetje mee voor een goed idee.

 • Hoe werkt het?

  U kunt subsidie aanvragen voor:

  Bijzondere, vernieuwende projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid.

  U moet aan deze voorwaarden voldoen:

  • Het project richt zich op inwoners van gemeente Reusel-De Mierden;
  • Het project is vernieuwend;
  • Het project is gericht op een van de onderstaande terreinen:

  WMO, welzijn, (gezondheids-)zorg, onderwijs, sport, cultuur en recreatie van inwoners uit de gemeente Reusel-De Mierden;

  • Het project levert een duidelijke bijdrage aan een of meerdere vastgestelde maatschappelijke effecten;
  • Het project gaat na afloop van de subsidie door;
  • De aanvrager levert een eigen bijdrage  in de vorm van geld of eigen inzet en heeft gekeken naar andere mogelijke inkomsten en besparingen. Deelnemers aan activiteiten betalen een realistische eigen bijdrage/entree. Subsidie is alleen aanvullend op de eigen inzet.

  Niet in aanmerking komen:

  • Jubilea, vieringen, buurtbarbecues, buurtfeesten en vergelijkbare activiteiten van deze aard;
  • Kosten voor de werving van andere inkomsten (bijvoorbeeld voor een loterij);
  • Kosten voor consumpties en traktaties, catering of soortgelijk;

  De complete en exacte voorwaarden voor de subsidie staan beschreven in de subsidieregeling.

  Wie kan de subsidie aanvragen?

  Aanvragen kunnen zowel worden gedaan door verenigingen en stichtingen, maar ook door mensen die niet georganiseerd zijn in een rechtspersoon (zoals een groepje jongeren). Deze laatste moeten er wel rekening mee houden dat zij een aanvraag kunnen indienen tot een maximum van € 2.500.

  Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

  U kunt twee keer per jaar een aanvraag doen om voor de aanjaagsubsidie in aanmerking te komen.

  De inlevertermijnen zijn ieder jaar op 5 mei en 5 november. Het wordt aangeraden om uw aanvraag eerder in te sturen als u wil weten of  uw aanvraag volledig is. Na het indienen is er geen tijd meer om de aanvraag nog aan te passen. Uiterlijk zes weken na de inlevertermijn wordt beslist of uw subsidie is toegewezen

  Wie beoordeelt de aanvragen?

  Alle aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit mensen uit de vier kernen van onze gemeente. Zij bekijken welke initiatieven met een zetje in de rug ook op de lange termijn een bijdrage zullen leveren aan de maatschappelijk effecten. Met andere woorden: welke projecten zijn de ‘beste investering’ voor een leefbare samenleving. De adviescommissie geeft advies aan het college van B&W.

 • Wat moet ik doen?

  Zorg dat u van te voren heeft onderzocht of er draagvlak is en het project  wordt ondersteund door bewoners en partners in uw dorp/de gemeente. U kunt daarvoor contact op nemen met uw dorpsraad.

  Voor het aanvragen van deze subsidie moet u opsturen:

  1.  Een volledig ingevuld aanvraagformulier

  2. Een activiteitenplan. Hierin beschrijft u in ieder geval:

  • Het project waarvoor u subsidie aanvraagt
  • Met welke bewoners of organisaties u samenwerkt
  • Wat u wilt bereiken / welke resultaten u wilt boeken
  • Hoe het project op de lange termijn functioneert.
  •  Welke bijdrage uw project levert aan de maatschappelijke effecten (mag ook op het formulier zelf)

  3. Een begroting:

  • Een begroting is een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven.
  • Zorg dat u de kosten goed kan onderbouwen. Als u subsidie aanvraagt en een groot deel van uw begroting bestaat uit kosten voor de aanschaf van materialen of de aanleg van een object zorg dan dat u tenminste twee offertes heeft opgevraagd.
  • Wees duidelijk over hoogte van uw eigen bijdrage, de bijdrage van eventuele deelnemers
  • Geef aan wat de stand van zaken van de subsidies die u nog meer heeft aangevraagd.

 • Direct regelen

  Offline:

  Het formulier graag sturen naar : Gemeente Reusel- De Mierden

  T.a.v. de Adviescommissie subsidies. Onder vermelding van: Aanjaagsubsidie

  Postbus 11, 5540 AA Reusel

  Online:

  Let op! Voor de online aanvraag heeft u E-Herkenning (minimaal niveau 1) nodig.

 • Aanvullende informatie

 • Contactpersonen

  Team: Maatschappelijke  Ontwikkeling