Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  icon

  U kunt uw huishoudelijk afval eens in de twee weken aan de weg zetten in een door de gemeente verstrekte afvalcontainer, (gratis) PMD-zak of de door u aangeschafte tariefzak. Het afval wordt altijd op vrijdag opgehaald. Op die dag kunt u dan zowel de tariefzak met restafval, de groene container met gft-afval en de PMD-zakken met plastic, metaal (blik) en drankkartons buiten zetten. In de oneven weken wordt het afval opgehaald binnen de bebouwde kom van Hooge Mierde, Hulsel en Reusel-Noord en in het buitengebied van Hooge Mierde en Hulsel. In de even weken wordt het afval opgehaald binnen de bebouwde kom van Lage Mierde en Reusel-Zuid (inclusief Turnhoutseweg, Wilhelminalaan en de Hoeven) en in het hele buitengebied van Reusel en Lage Mierde.

 • Hoe werkt het?

  De container, tariefzak en PMD-zak worden bij u aan de weg geleegd/opgehaald. In de hele gemeente is dat op vrijdag. Wanneer precies kunt u zien op de afvalkalender die op de website staat.

  In Reusel-De Mierden wordt het zogenaamde Diftar-systeem gehanteerd. Dat betekent dat u alleen betaalt voor die keren dat u een container of tariefzak aan de weg zet. Hoe minder vaak u een container of tariefzak aanbiedt, hoe minder u dus betaalt. Het scheiden van afval draagt bij aan een minder volle container of minder zakken en dus bespaart het u kosten! De PMD-zakken met plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons worden gratis opgehaald.

  Denk bij het aanbieden van de container aan het volgende:

  • Zorg ervoor dat het deksel van de container dicht is. De container mag niet zwaarder beladen zijn dan 80 kilogram. Zet de container met de wielen/handgreep naar de weg.
  • De container, de tariefzak en de PMD-zakken moeten voor 7.30 uur aan de weg worden gezet. Niet op de avond ervoor en niet later, omdat de inzamelaar wel eens eerder kan komen dan u gewend bent.

  Voor het bestellen van een afvalcontainer, milieubox, milieupas en/of oudpapiercontainer kunt u contact opnemen met het Milieu Informatie Centrum (MIC):

  Voor het melden van een klacht over de afvalinzameling kunt u terecht bij Baetsen, telefoonnummer 088 - 023 32 01 of kempen@baetsen.com.

 • Wat kost het?

  Per huishouden 240 liter 140 liter 40 liter 25 liter 30 liter
  Vast tarief €8,95 p/m
  Tarief per lediging GFT-afval €3,60 €2,10 €0,60 €0,38
  Aanschaf gemeentelijke tariefzak (restafval) p.st. €3,00
 • Aanvullende informatie

  Volgens de Wet milieubeheer is de gemeente verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. Het huishoudelijk afval (uitgezonderd grofvuil) wordt eenmaal per twee weken opgehaald bij elk huishouden binnen het gemeentelijk grondgebied.

  Daarnaast moeten gemeenten gft-afval huis aan huis gescheiden inzamelen. Ook papier/karton, glas, textiel, plastic, metaal (blik), drankkartons en klein chemisch afval worden gescheiden ingezameld.

  Verkooppunten tariefzakken voor huishoudelijk restafval

  Op onderstaande locaties kunt u tariefzakken kopen.

  Hooge Mierde

  • Van de Voort (‘t Vivo-winkeltje), St. Cornelisstraat 3

  Hulsel

  • Welkoop, Vooreind 16a

  Lage Mierde

  • Bakkerij  P. van de Voort, Draaiboom 10

  Reusel

  • Blokker, Markt 28
  • Jumbo, Schoolstraat 19-23
  • Jan Linders, Markt 6
 • Contactpersonen

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497 - 650 650 of maak een afspraak via het contactformulier.

 • Regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening
  • Gemeentelijke afvalstoffenverordening
 • Verwijzingen