Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  icon

  U kunt uw groene container met gft-afval en de PMD-zakken met plastic, metaal (blik) en drankkartons eens in de twee weken aan de weg zetten in door de gemeente verstrekte afvalcontainer en (gratis) PMD-zak. Het afval wordt altijd op vrijdag opgehaald. In de oneven weken wordt het afval opgehaald binnen de bebouwde kom van Hooge Mierde, Hulsel en Reusel-Noord en in het buitengebied van Hooge Mierde en Hulsel. In de even weken wordt het afval opgehaald binnen de bebouwde kom van Lage Mierde en Reusel-Zuid (inclusief Turnhoutseweg, Wilhelminalaan en de Hoeven) en in het hele buitengebied van Reusel en Lage Mierde.

  U kunt uw restafval in aan te kopen tariefzak eens in de vier weken aan de weg zetten. Het afval wordt altijd op vrijdag opgehaald. De inzameldagen vindt u terug in de www.afvalwijzer.nl of de afvalkalender.

 • Hoe werkt het?

  De container, tariefzak en PMD-zak worden bij u aan de weg geleegd/opgehaald. In de hele gemeente is dat op vrijdag. Wanneer precies kunt u zien op de afvalkalender die op de website staat.

  In Reusel-De Mierden wordt het zogenaamde Diftar-systeem gehanteerd. Dat betekent dat u alleen betaalt voor die keren dat u een container of tariefzak aan de weg zet. Hoe minder vaak u een container of tariefzak aanbiedt, hoe minder u dus betaalt. Het scheiden van afval draagt bij aan een minder volle container of minder zakken en dus bespaart het u kosten! De PMD-zakken met plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons worden gratis opgehaald.

  Denk bij het aanbieden van de container aan het volgende:

  • Zorg ervoor dat het deksel van de container dicht is. De container mag niet zwaarder beladen zijn dan 80 kilogram. Zet de container met de wielen/handgreep naar de weg.
  • De container, de tariefzak en de PMD-zakken moeten voor 7.30 uur aan de weg worden gezet. Niet op de avond ervoor en niet later, omdat de inzamelaar wel eens eerder kan komen dan u gewend bent.

  Voor het bestellen van een afvalcontainer, milieubox, milieupas en/of oudpapiercontainer kunt u contact opnemen met het Milieu Informatie Centrum (MIC):

  Voor het melden van een klacht over de afvalinzameling kunt u terecht bij Baetsen, telefoonnummer 088 - 023 32 01 of kempen@baetsen.com.

 • Wat kost het?

  Tarief groente-, fruit- en tuinafval:

  • 25 liter gft-afval € 0,39
  • 40 liter gft-afval € 0,60
  • 140 liter voor gft-afval € 2,15
  • 240 liter voor gft-afval € 3,70

  Tarief restafval:

  • Aanschaf 30 liter tariefzak voor restafval € 3,05
  • Per inworp 30 liter ondergrondse containers € 3,05
  • Per inworp 60 liter ondergrondse containers € 6,10

  Oud papier wordt gratis opgehaald en KCA (Klein Chemisch Afval) kunt u gratis inleveren bij de Milieustraat.

 • Aanvullende informatie

  Volgens de Wet milieubeheer is de gemeente verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. Het huishoudelijk afval (uitgezonderd grofvuil) wordt eenmaal per twee weken opgehaald bij elk huishouden binnen het gemeentelijk grondgebied.

  Daarnaast moeten gemeenten gft-afval huis aan huis gescheiden inzamelen. Ook papier/karton, glas, textiel, plastic, metaal (blik), drankkartons en klein chemisch afval worden gescheiden ingezameld.

  Verkooppunten tariefzakken voor huishoudelijk restafval

  Op onderstaande locaties kunt u tariefzakken kopen.

  Hooge Mierde

  • Van de Voort (‘t Vivo-winkeltje), St. Cornelisstraat 3

  Hulsel

  • Welkoop, Vooreind 16a

  Lage Mierde

  • Bakkerij  P. van de Voort, Draaiboom 10

  Reusel

  • Jumbo, Schoolstraat 19-23
  • Jan Linders, Markt 6
 • Contactpersonen

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497 - 650 650 of maak een afspraak via het contactformulier.

 • Verwijzingen