Baatbelasting

 • Wat is het?

  Als u een woning of een bedrijf heeft en u heeft voordeel van het realiseren van een openbare voorziening, dan kan de gemeente u vragen baatbelasting te betalen. Hierbij moet u denken aan een riool in het buitengebied, een fietspad in uw woonwijk e.d. Een aanslag baatbelasting wordt alleen opgelegd aan eigenaren en niet aan gebruikers (huurders).

 • Hoe werkt het?

  De hoogte van de baatbelasting wordt bepaald aan de hand van de gemeentelijke verordening. In deze verordening is ook geregeld wie een aanslag krijgt. Vaak wordt het hele bedrag in één keer aan de belastingplichtigen opgelegd (een aanslag ineens).

 • Wat moet ik doen?

  U kunt binnen zes weken na de dagtekening van de (eerste) aanslag bij de gemeente informeren of het mogelijk is het bedrag in termijnen te betalen.

  Mocht u het niet met de aanslag eens zijn dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift.

 • Wat moet ik meenemen?

  Indien u een bezwaarschrift tegen de aanslag wilt indienen, richt u dit aan de Heffingsambtenaar. In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:

  1. Uw naam en uw adres.
  2. De dagtekening van de aanslag.
  3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
  4. De reden van het bezwaar (de motivering).
 • Hoe lang duurt het?

  Voorbeeld van veel voorkomende baatbelasting

  Met name panden buiten de bebouwde kom kunnen vaak (nog) geen gebruik maken van het riool. Op het moment dat een gemeente besluit hier wat aan te doen, betekent dat een grote financiële investering. Vaak zal een gemeente een deel van deze kosten bij de bewoners zelf in rekening brengen. In zo'n geval ontvangen de eigenaren een aanslag baatbelasting omdat zij baat hebben bij de aangelegde voorziening.

 • Aanvullende informatie

  Indien u tussentijds uw huis verkoopt en de baatbelasting is nog niet afbetaald, dan zal de nieuwe eigenaar hiermee worden geconfronteerd. Om onenigheid te voorkomen, raden wij u aan de koper van uw woning hierover vooraf te informeren.

 • Contactpersonen

  Jan Roest (Medewerker Belastingen en verzekeringen)
  e-mail: j.roest@reuseldemierden.nl

  Afdeling Bedrijfsvoering Belastingen en verzekeringen
  tel: 0497-650650
  e-mail: gemeente@reuseldemierden.nl