Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Het is mogelijk dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt aangevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een belastingaanslag. 

  Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen.

  Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit (op bezwaar)? Dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechter. Meestal moet u eerst bezwaar gemaakt hebben bij de gemeente, voordat u bij de rechter in beroep kunt gaan.

  In het besluit van de gemeente staat of u daartegen bezwaar kunt maken, of dat u direct in beroep kunt gaan. In het besluit staat ook hoe u bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan.

  Meer informatie over bezwaar en beroep vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep. Een uitgebreid informatieblad over bezwaar en beroep staat op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid.

  Ook op de website van de Nationale ombudsman is informatie te vinden over bezwaar en beroep, bijvoorbeeld op https://www.nationaleombudsman.nl/Klacht-of-bezwaar.

 • Hoe werkt het?

  • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, of u begrijpt het niet helemaal, dan is het goed om eerst even te bellen met de gemeente. Het telefoonnummer van de behandelend ambtenaar staat in het besluit. Deze beantwoordt graag uw vragen, of geeft een extra uitleg over het besluit.
  • Wilt u ook na het telefoongesprek met de ambtenaar nog steeds bezwaar maken tegen het besluit? Dan is het goed om eerst advies te vragen. Bijvoorbeeld aan uw rechtsbijstandsverzekeraar, bij het Juridisch Loket, of aan een advocaat.
  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken, en naar welk adres u het bezwaarschrift moet sturen.
  • De gemeente moet uw bezwaarschrift binnen zes (6) weken ontvangen hebben. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit naar u is gestuurd.
   Let op: Als de gemeente uw bezwaarschrift te laat ontvangt, dan wordt uw bezwaar niet behandeld.
  • De gemeente kan u vragen om uw bezwaarschrift toe te lichten tijdens een hoorzitting op het gemeentehuis.
 • Wat moet ik doen?

  Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van de gemeente, moet u binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen. In het besluit staat naar welk adres u het schriftelijke bezwaar moet sturen. 

  In uw bezwaarschrift moet u de volgende dingen vermelden:

  • De datum van uw bezwaarschrift;
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt; (tip: stuur een kopie van het besluit mee met uw bezwaarschrift.)
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • Uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
  • Uw handtekening.
 • Wat kost het?

  Als u bezwaar maakt bij de gemeente, hoeft u de gemeente niets te betalen voor de behandeling van uw bezwaarschrift. Als u in de bezwaarprocedure gebruik maakt van (juridische) bijstand – bijvoorbeeld van een advocaat of een expert – moet u de eventuele kosten daarvan in beginsel wel zelf betalen.

  Als u tegen een besluit in beroep gaat bij de rechter, dan moet u griffierecht betalen. Dat zijn de kosten voor de behandeling van een zaak door de rechter. Voor meer informatie over de hoogte van het griffierecht, en voor de (beperkte) mogelijkheden voor vrijstelling hiervan, kijkt u op https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht.

 • Contactpersonen

  Jasper van de Wiel (secretaris commissie bezwaarschriften)
  Irene van Asten (secretaris commissie bezwaarschriften)

  Telefoonnummer (0497) 650 650 

  E-mail: gemeente@reuseldemierden.nl