Bijstand voor zelfstandigen

  • Wat is het?

    Zelfstandig ondernemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor financiĆ«le ondersteuning. Het gaat over ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, ondernemers in de agrarische sector en vrije beroepsbeoefenaren.

    Voor informatie over dit product kunt u terecht bij Kempenplus via 0497 - 331 200 of info@kempenplus.com