Bijstand voor zelfstandigen

  • Wat is het?

    Zelfstandig ondernemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen in aanmerking komen voor financiĆ«le ondersteuning. Het gaat over ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, ondernemers in de agrarische sector en vrije beroepsbeoefenaren.

    Wilt u informatie over dit product, dan kunt u contact opnemen met de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) de Kempen

    telefoonnr. 0497-361730 of 0800-5530123

    website: www.isddeKempen.nl