Erkend docent kunst- en cultuureducatie

 • Wat is het?

  De gemeente Reusel- De Mierden subsidieert sinds 2014 niet meer de instellingen die muzikale en culturele vorming aanbieden, maar uitsluitend leerlingen, die lessen in muzikale of culturele vorming volgen. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkende docent of bij een muziekschool. Op deze pagina:

  • leest u aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen en hoe u een Verklaring Omtrent het Gedrag VOG kunt aanvragen.
  • vindt u een overzicht van erkende docenten (zie tabblad "openbare documenten")*
  • wanneer wordt u erkend? 

  * De gemeente hanteert een overzichtslijst met alle individuele, gecertificeerde docenten en de officiële (muziek/theater/dans) scholen in de regio die met erkende docenten werken. De gemeente vindt het belangrijk dat een bepaald kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd op basis van een aantal voorwaarden, waaraan docenten moeten voldoen.

 • Hoe werkt het?

  Als u als zelfstandige docent muzikale en/of culturele vorming werkt, wordt u als aanbieder erkend als u:

  • beschikt over een diploma van het conservatorium, dansacademie of theateropleiding op minstens Hbo-niveau, of als u een bewijs van inschrijving van minimaal het derde studiejaar van een van deze opleidingen kan overleggen;
  • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan overleggen;
  • een bewijs van inschrijving van het handelsregister of een btw nummer van de belastingdienst kan overleggen.
 • Wat moet ik doen?

  VOG voor docenten

  Wat is een VOG?

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. In dit geval gaat het om het uitvoeren van de functie als zelfstandig docent muzikale en/of culturele vorming.
  Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.justis.nl.   

  Hoe vraagt u een VOG aan?

  Via gemeente@reuseldemierden.nl kunt u een vooringevuld VOG-formulier aanvragen

  Dit formulier dient U verder in te vullen en in te dienen bij de afdeling Burgerzaken-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

  Wanneer u de aanvraag via de gemeente indient, moet u bij de gemeente een geldig identiteitsbewijs tonen en de kosten van de aanvraag (de leges) à € 41,35 voldoen. Een gemeenteambtenaar bekijkt of het formulier correct is ingevuld, controleert uw identiteit en int de leges. Vervolgens stuurt de gemeenteambtenaar uw aanvraagformulier naar Justis.

  Uw aanvraag wordt vervolgens door Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag.

 • Direct regelen

 • Contactpersonen

  Ilse van Gerven

  Tel.nr: 0497 650 084 / e-mail i.vangerven@reuseldemierden.nl.  

  Annelies Schirris

  Tel.nr. 0497 650 004 / e-mail a.schirris@reuseldemierden.nl

  Neem contact op met de helpdesk van uw eigen bank als het u niet lukt om vanuit internetbankieren een transactieoverzicht te maken en op te slaan. Zij kunnen al uw vragen over internetbankieren en het opslaan van rekeningoverzichten beantwoorden.

 • Openbare documenten