Forensenbelasting

 • Wat is het?

  icon

  Personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben, voor zichzelf of voor hun gezin, betalen forensenbelasting. De aanslag wordt opgelegd aan degene die de gemeubileerde woning tot zijn beschikking heeft.

 • Wat moet ik doen?

  U krijgt een aangifteformulier van de gemeente. Wij vragen u om deze gegevens in te vullen en terug te sturen. U kunt de gegevens ook online invullen via het formulier onder 'Direct regelen'. De gegevens gebruiken we om te bepalen of u belastingplichtig bent voor de forensenbelasting.

  Belastingplichtig?

  Wanneer u belastingplichtig bent, krijgt u een aanslagbiljet van de gemeente.

  Bezwaar indienen

  Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar. Dit kunt u online doen onder het tabblad 'Direct regelen'.

 • Direct regelen

 • Wat kost het?

  De belasting bedraagt voor het belastingjaar 2020 voor een gemeubileerde woning 0,715 % van de WOZ-waarde.

 • Aanvullende informatie

 • Contactpersonen

  Afdeling Belastingen