Identiteitskaart

 • Wat is het?

  icon

  Met een identiteitskaart kunt u laten zien wie u bent (identificatie). U kunt er ook mee reizen naar de meeste landen in Europa. U vraagt een identiteitskaart aan bij de gemeente. Na 5 werkdagen kunt u uw identiteitskaart afhalen.

  Spoedaanvraag

  Als u uw identiteitskaart snel nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u de identiteitskaart 's ochtends aanvraagt, kunt u hem de volgende werkdag ophalen. U moet hiervoor wel extra betalen.

  Reizen met kinderen

  • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders.
  • Als u met uw kind naar het buitenland reist en u hebt een andere achternaam dan uw kind, dan hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt.

  Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid.

 • Hoe werkt het?

  Een identiteitskaart is 10 jaar geldig als u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar is een identiteitskaart 5 jaar geldig.

  Veilige kopie identiteitskaart

  Pas op voor identiteitsfraude. Hierbij maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitskaart. Hebt u geen KopieID app? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid hoe u identiteitsfraude kunt herkennen en voorkomen.

  Verwijdering vingerafdrukgegevens en andere gegevens uit de reisdocumentenadministraties

  Aanvraaggegevens en vingerafdrukgegevens worden opgeslagen in het Reisdocumenten Aanvraag en Archief Station (RAAS). De wettelijke bewaartermijn van deze gegevens bedraagt 11 jaar.

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft de wettelijke bewaartermijn voor de vingerafdrukgegevens in de gemeentelijke databases terug gebracht tot de termijn van uitgifte.

  Dit betekent dat bij een aanvraag reisdocument de vingerafdrukgegevens verwijderd worden als het reisdocument is uitgereikt aan de aanvrager.
  Bij de al uitgereikte of vervallen reisdocumenten zijn alle vingerafdrukgegevens inmiddels verwijderd uit de database.

  De aanvraaggevens worden automatisch uit de RAAS verwijderd na de wettelijke bewaartermijn van 11 jaar.

  Diegene voor wie het reisdocument bestemd is, dient dit persoonlijk aan te vragen. Als diegene nog te jong is om te kunnen ondertekenen, moet hij of zij bij de aanvraag aanwezig zijn.

 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt de identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente waar u woont. Kinderen die een eigen identiteitskaart willen, moeten ook naar de gemeente komen.
  • U moet uw identiteitskaart persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, want daarna vervalt uw identiteitskaart. Haalt u ook een identiteitskaart voor uw kind op? Neem uw kind dan mee.
  • Is uw identiteitskaart verlopen? Dan levert u die in bij de gemeente.
  • Is uw identiteitskaart (ernstig) beschadigd? Dan vraagt u een nieuwe identiteitskaart aan. Ook levert u de oude identiteitskaart in bij de gemeente.

  Lichamelijke of verstandelijke beperking

  Als u door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet persoonlijk een identiteitskaart kunt aanvragen, kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen. Bij twijfel vraagt de gemeente u om een medische verklaring.

  Identiteitskaart kwijt of gestolen

  • Als uw identiteitskaart in Nederland kwijt is of gestolen, kunt u direct een nieuwe aanvragen. Bij deze aanvraag tekent u een Verklaring van vermissing. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • Als u verzekerd bent tegen diefstal, is aangifte doen bij de politie wel aan te raden.
  • Als u onmiddellijk op reis moet, kunt u een nooddocument aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee.
  • Als u uw oude identiteitskaart terugvindt, bent u verplicht die in te leveren bij de gemeente. Deze identiteitskaart is namelijk niet meer geldig.
  • Als u uw identiteitskaart in het buitenland verliest, doet u aangifte bij de politie ter plaatse. Vraag om een schriftelijk bewijs hiervan. Dit hebt u nodig voor uw verzekering. In Nederland hoeft u geen aangifte te doen bij de Nederlandse politie.
  • Meld bij de Nederlandse ambassade of het consulaat dat uw identiteitskaart kwijt of gestolen is en vraag een nooddocument aan.
  • Met het buitenlandse proces-verbaal kunt u bij de gemeente een nieuwe identiteitskaart aanvragen.
 • Direct regelen

  Document kwijt?

  Vul dan online de verklaring vermissing reisdocument in. 

  Let op!

  Uw document wordt na het invullen van onderstaand formulier geregistreerd als vermist. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden.
  Ook kunt u een nieuw document aanvragen na het invullen van het formulier. Hiervoor kunt u terecht bij loket burgerzaken.

  Verklaring vermissing reisdocument

  Bent u jonger dan 12 jaar?

  Kinderen jonger dan 12 jaar hebben toestemming nodig van de gezaghouder(s). Ook moet de aanvrager de originele identiteitsbewijzen van de gezaghouder(s) meenemen. Hieronder vind u het toestemmingsformulier.

  Toestemmingsformulier voor reisdocument minderjarige

 • Wat moet ik meenemen?

  • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.
  • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u nog hebt, ook als ze zijn verlopen.
  • Als uw identiteitskaart in het buitenland is kwijtgeraakt of gestolen, dan neemt u het buitenlandse proces-verbaal mee.
  • Pinpas of geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

  Kinderen tot 12 jaar

  • Schriftelijke toestemming van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft. Gebruik hiervoor het formulier van de gemeente. U kunt beiden ook ter plekke een handtekening zetten, dan hoeft u geen ingevuld formulier mee te nemen.
  • (Kopie van) het identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft.
  • Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen van hun identiteitskaart.
  • Minimaal één ouder of verzorger moet aanwezig zijn bij de aanvraag.
  • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.
  • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u nog hebt van uw kind, ook als ze zijn verlopen.
  • Pinpas of geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

  Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument: maakt de gemeente voor u een proces-verbaal op. Daarbij moet u een persoonlijke, schriftelijke verklaring van vermissing afleggen.

  Lichamelijke of geestelijke beperking

  Kunt u het paspoort niet persoonlijk aanvragen omdat u een lichamelijke of geestelijke beperking hebt, dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen. De gemeente beoordeelt of u niet persoonlijk hoeft langs te komen. Bij twijfel vraagt de gemeente u om een medische verklaring. Meer informatie kunt u krijgen bij de gemeente.

 • Wat kost het?

  Nederlandse Identiteitskaart :

  € 56,80 voor personen 18 jaar en ouder

  € 29,95 voor personen onder de 18 jaar

  Paspoort :

  € 71,35 voor personen 18 jaar en ouder

  € 53,95 voor personen onder de 18 jaar

  € 53,95 Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

  Zakenpaspoort :

  € 71,35 voor personen 18 jaar en ouder

  € 53,95 voor personen onder de 18 jaar

  Spoed:

  Extra kosten spoedprocedure € 48,60

  Voor gebruikmaking van een spoedprocedure dient u bij de gemeente Reusel-De Mierden vóór 12.00 uur uw aanvraag in te dienen.

 • Hoe lang duurt het?

  U kunt uw identiteitskaart na 5 werkdagen afhalen. Als u een spoedaanvraag 's ochtends hebt gedaan, kunt u uw identiteitskaart de volgende werkdag afhalen.

  Als u uw oude identiteitskaart niet meer hebt en u hebt geen ander identiteitsbewijs, doet de gemeente onderzoek om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw identiteitskaart krijgt.

 • Aanvullende informatie

  • Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u in aanmerking komen voor een Vluchtelingpaspoort of een Vreemdelingenpaspoort.
  • Als u onder curatele staat, kunt u ook een identiteitskaart aanvragen. U hebt dan geen toestemming van de curator nodig.
  • Als u van naam verandert, moet u een nieuwe identiteitskaart aanvragen.
  • Als u van geslacht verandert, moet u een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

  Aanvragen vanuit het buitenland

  Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen voor een ID-kaart terecht bij een groot aantal Nederlandse vertegenwoordigingen, zoals ambassades en consulaten. Of bij een van de zogeheten grensgemeenten in Nederland. Bij zo'n aanvraag komen veel verschillende documenten kijken.

  Met de tool van nederlandwereldwijd.nl is het makkelijker om een ID-kaart aan te vragen in het buitenland of bij een grensgemeente. Dankzij de tool ziet u precies welke documenten u nodig hebt en kunt u online een persoonlijke checklist maken. Dit scheelt u veel tijd.

 • Contactpersonen

  Loket Burgerzaken