Kamperen bij de boer

 • Wat is het?

  In de vakantieperiode pakken veel jongeren hun tentje en gaan kamperen bij de boer. Reusel-De Mierden is hiervoor een geschikte plaats wat blijkt uit de vele jongeren die hier tijdens de vakantieperiode hun tentje opslaan.

  De ervaring leert, dit ondersteund met cijfers uit verschillende onderzoeken, dat tientallen jongeren in het verleden als gevolg van negatief gedrag tijdens het kamperen bij de boer in aanraking kwamen met de politie. Vaak was hierbij het gedrag te herleiden naar overmatig alcoholgebruik. Door de inspanningen van de ‘kampeerpartners’ is het aantal excessen overigens teruggelopen. Om eventuele excessen in de toekomst te kunnen bestrijden dan wel te voorkomen is een goede samenwerking tussen de jeugd, de ouders, inwoners die hun land beschikbaar stellen, de politie, de brandweer, het jongerenopbouwwerk en de gemeente erg belangrijk. Vanuit dit samenwerkingsverband zijn richtlijnen en afspraken geformuleerd die een belangrijk handvat kunnen zijn om de excessen te bestrijden.

  Het allerbelangrijkste is dat de samenwerkingsketen sluitend is en dat iedere partij hierin beseft een eigen verantwoordelijkheid te hebben. Op die manier is de kans het grootst dat excessen voorkomen worden en dat we kamperen bij de boer tot een gezonde vorm van recreatie kunnen maken/houden.

  Online ontheffing aanvragen voor kamperen bij de boer

 • Hoe werkt het?

  Richtlijnen “kamperen bij de boer”

  • “Kamperen bij de boer” is alleen toegestaan van 15 mei tot en met 31 augustus.
  • Als een grondeigenaar zijn land beschikbaar stelt voor kampeerders vraagt hij een ontheffing aan van het verbod om “ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd” (artikel 4:18 APV 2014). Op de website van de gemeente (www.reuseldemierden.nl) is vanaf mei een speciaal formulier in te vullen. Een papieren versie is op te vragen via 0497-650 650 of gemeente@reuseldemierden.nl.
  • Ontheffing dient minimaal 2 weken voor aanvang van de beoogde kampeerperiode aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en wethouders. Vindt een aanvraag korter dan 2 weken voor aanvang van de kampeerperiode plaats, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  • Degene die land beschikbaar stelt, registreert de persoonsgegevens van de kampeerders (volledige naam, geboortedatum en woonadres). Deze dienen aan de gemeente doorgegeven te worden middels hetzelfde formulier als genoemd in het vorige punt.
  • Degene die land beschikbaar stelt, zorgt ervoor dat hij de contactgegevens heeft van ouders van de kampeerders. Bij problemen kan hij/ zij de ouders benaderen.
  • Degene die land beschikbaar stelt, heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om sociale controle. Het is belangrijk dat hij/zij klachten vanuit de buurt oppikt en terugkoppelt naar kampeerders en hun ouders. Ook brengt hij/zij de gemeente hiervan op de hoogte.
  • Degene die land beschikbaar stelt dient er zich van bewust te zijn dat sinds 1 januari 2014 de verkoop van drank (ook licht alcoholisch) aan jongeren onder de 18 jaar verboden is en dat jongeren onder de 18 jaar strafbaar zijn als ze alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke locaties. Wanneer jongeren onder de 18 jaar toch alcoholhoudende drank nuttigen op de kampeerlocatie, kan de ontheffing worden ingetrokken. De jongeren, maar ook de grondeigenaar, handelen dan in strijd met de APV en/of het bestemmingsplan.
  • De gemeente behoudt zich het recht voor ontheffingsaanvragen af te wijzen indien de vrees ontstaat dat de aanwezigheid van kampeerders op een bepaalde locatie leidt tot overlast dan wel andere problemen voor de omgeving.
  • Kamperen bij de boer mag geen commerciële activiteit zijn.
  • Het aantal kampeertenten waarin overnacht wordt mag maximaal drie zijn. Er mag maximaal één verblijfstent geplaatst worden.
  • Alleen het kamperen in tenten, en eventueel vouwwagens en caravans is toegestaan en niet in opleggers, vrachtauto's en andere soort voertuigen.
  • De kampeertenten waarin overnacht wordt mogen een maximale afmeting van 18m² hebben.
  • De verblijfstent mag een maximale afmeting hebben van 36m2. De verblijfstent dient tevens aan minimaal twee zijden open te zijn.
  • Het aantal kampeerders (inwoners die overnachten op het kampeerterrein) mag maximaal 12 personen zijn.
 • Wat moet ik doen?

  Om bij de boer te mogen kamperen moet u een ontheffing aanvragen. Dit kan via de website Reusel-De Mierden

 • Direct regelen

  Met deze formulieren kunt u een ontheffing aanvragen van het verbod om “ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd” (artikel 4:18 APV 2011)”.

  Dit verzoek richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden. Vergeet de aanvraag niet te ondertekenen op de achterzijde (blad 2 van 2).

  U kunt het formulier online invullen of printen en opsturen.

 • Contactpersonen

  Afdeling Bedrijfsvoering, team Concern & control.
  Tel.nr.: 0497 - 650 650
  E-mail: gemeente@reuseldemierden.nl of r.lavrijsen@reuseldemierden.nl

  Contactpersoon: Rita Lavrijsen

 • Openbare documenten